Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Våga berätta
  • Patientlagen 1177
  • Länstidningen Tebladet
  • Länstrafiken

I entréhallarna på Region Örebro läns sjukhus finns personal som kan ge information och upplysning.

Information från landstinget

Strukturerat arbete ger färre vårdrelaterade infektioner

2015-05-26
Ett långsiktigt och strukturerat arbete har minskat andelen vårdrelaterade infektioner inom Region Örebro län. Det senaste året har andelen patienter som drabbas av en infektion under den tid de vårdas på sjukhus sjunkit från 8,1 procent till 5,8.

Barns vaccinationer går att se i e-tjänsten Mina vårdkontakter

2015-05-26
Nu presenteras vaccinationer utförda av barnhälsovården i Region Örebro län via e-tjänsten Mina vårdkontakter på 1177.se


Öppet hus hos vuxenhabiliteringen

2015-05-25
Den 27 maj är det öppet hus på vuxenhabiliteringen i Nora, Hallsberg och Karlskoga. Dagen efter, den 28 maj, är det öppet hus i Örebro. Då har du möjlighet att träffa de som arbetar inom vuxenhabiliteringen, och gå på rundvandring i verksamhetens lokaler.


Kortare restid när bussarna prioriteras vid trafiksignalerna

2015-05-22
Nu ska restiderna med Örebros bussar bli kortare, och antalet onödiga stopp ska bli färre. Detta sedan nämnden för samhällsbyggnad vid sitt sammanträde den 21 maj beslutat om att genomföra en satsning på bussprioritering vid trafiksignaler.

Regionens hälso- och sjukvård: Stark utveckling - med fokus på hållbar ekonomi

2015-05-21
Det pågår nu ett omfattande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Kvalitet och tillgänglighet ska öka och en mer jämlik vård ska erbjudas i hela länet. I april infördes en ny organisation för att med ett tydligt patientperspektiv bättre kunna leda och styra resurser i hälso- och sjukvården. Den 21 maj behandlade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den första periodrapporten för hälso- och sjukvården och Folktandvården. Rapporten visar på en positiv utveckling inom de flesta verksamhetsområden, men kostnadsökningstakten har varit oroväckande hög.


Skolavhopp och studiemisslyckanden ska bli färre

2015-05-21
Minskat antal skolavhopp och färre studiemisslyckanden för unga i åldern 15-24 år. Det är målet med projekt #jagmed som nämnden för regional tillväxt tagit beslut om att finansiera med drygt fem miljoner kronor.

1177 Vårdguiden 


Vård

Hitta rätt

Tjänster

Via våra e-tjänster kan du:

Via våra e-tjänster kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss