Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Våga berätta
  • Länstidningen Tebladet
  • Psykisk hälsa för unga
  • Länstrafiken

I entréhallarna på Region Örebro läns sjukhus finns personal som kan ge information och upplysning.

Information från landstinget

Jämställd åldersgräns till ungdomsmottagningarna

2015-08-31
Från den 1 september har ungdomsmottagningarna i Region Örebro län samma åldersgräns för tjejer och killar. Därmed är ungdomsmottagningen öppen för alla fram till den dag man fyller 23 år. Åldersgränsen gäller för såväl medicinska besök som för besök hos kurator/psykolog.

Från regionstyrelsen den 25 augusti

2015-08-25
Anskaffning av spårfordon och byggnation av studentbostäder var två ärenden som var upp på regionstyrelsens bord vid sammanträdet den 25 augusti.


Örebro Airport får flygförbindelse ut mot världen

2015-08-25
Nu står det klart att Örebro får internationell flygtrafik på reguljär basis. Från och med 26 oktober 2015 går det att resa från Örebro Airport till Köpenhamn, och vidare till 200 destinationer världen över.

Fortfarande överskott i prognosen – men kostnadsökningarna är för höga

2015-08-25
Helårsprognosen för Region Örebro län pekar på ett överskott på 170 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeterat resultat. Men trots en positiv prognos har resultatutvecklingen, under perioden januari – juli, haft en negativ resultatutveckling. Det visar Region Örebro läns ekonomiska periodrapport per sista juli som behandlades av regionstyrelsen i dag.


Fler niondeklassare i Örebro län säger nej till alkohol

2015-08-14
Allt fler unga i Örebro län och i landet säger nej till alkohol. Nu visar en jämförelse mellan fyra län i Mellansverige att det i Örebro län finns flest tjejer och killar i nionde klass som inte har druckit alkohol det senaste året. 61 procent av tjejerna och 69 procent av killarna i nian har inte druckit alkohol det senaste året.

  

1177 Vårdguiden 

 


Vård

Hitta rätt

Tjänster