FoU-stöd

Vid PFC ges konsultation och handledning till medarbetare inom psykiatrin som bedriver verksamhetsanknutna FoU-projekt av olika slag. 
Här är en lista över pågående FoU-projekt:


Anhörigutbildning via internet för anhöriga till personer med borderline personlighetsstörning (Johan Steczkó, DBT-enheten)

Arytmi som biverkning av ECT (Lilja Datmo, Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri)

Att använda visualisering i det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar (Lovisa Bonerfält, BUV)

EMDR som behandling för tvångssyndrom – en pilotstudie (Ylva Malm, Allmänpsykiatrin Hallsberg)

Genomlysning av patienters begåvningstest vid Beroendecentrum (Angelica Deile, Beroendecentrum)

Global kognitiv funktion hos patienter före och efter ECT och sambandet mellan detta och depressionsgraden (Georgios Alexopoulos, Psykiatrisk akut- och heldygnsvård)

How foreign-born inpatients with psychosis in Sweden perceive their illness, treatment and care (Mona Soholat, Läkarenheten, Allmänpsykiatri, Örebro)

Internetbehandling för bipolär sjukdom (Lisa Lövgren och AnnSofie Eriksson, Inst för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet)

Mindfulness som återfallsprevention vid ätstörning (Anna Högfeldt, BUV)

Patienters upplevelse vid ECT (Electro-Convulvsive Therapy) (Ann-Charlott Fridenberger)

Patienters delaktighet i psykiatrisk öppenvård (Andreas Lindmark, Läkarenheten, Allmänpsykiatri, Örebro)

Patienters delaktighet i psykiatrisk slutenvård, (Krzysztof Nisel, Läkarenheten, Allmänpsykiatri, Örebro)

Prevalence of diagnosed dementia in subjects with schizophrenia as compared to the general population (Karolina Tärnmark, Institutionen för läkarutbildning, Örebro universitet)

Register och journal baserade studier om läkemedelsbehandling och sjukdomsförlopp vid förstagångspsykos (Michael Andresen, Psykiatriskt forskningscentrum)

Serious complications with ECT: A prospective study of Swedish clinical practice (Gustav Lindmark, Institutionen för läkarutbildning, Örebro universitet)

Sociokulturella attityder kring utseende och smalhetsideal – hur mycket påverkas patienter med ätstörning (Minna Johansson, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet)

Statistisk analys av symptomfrihet efter elektrokonvulsiv behandling (Emil Gustafsson, PFC)

Strukturerad suicidriskbedömning vid allmänpsykiatriska klinikens jourmottagning på USÖ (Athanasios Tournavitis, Allmänpsykiatriska kliniken, USÖ)

Utvärdering av DBT-enhetens dagbehandling (Anna Demetriades och Linda Holländare, BUV)

Vad barn och föräldrar lyfter fram som verksamt i behandlingen inom barn- och ungdomspsykiatrins förstärkta öppenvård (Ulrika Granbom, BUV-kliniken)

Vad innehåller kommunikationen från patient till behandlare i internetbaserad KBT för depressiva symtom? (Tina Bergman och Mirja Petrén, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet)

Väckarklockan – en kvalitativ studie om patienters upplevelser och tankar kring att erhålla återfallsprevention i grupp (Alexandra Jarczewska, Allmänmottagningen, Beroendecentrum)

Yoga som behandlingsmetod i specialiserad ätstörningsbehandling (Elin Sandberg, Institutionen för hälsa och medicin, Örebro Universitet)


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 9 januari 2015

Innehållsansvarig: Agneta Schröder

Publicerad av Anna Wadefjord