Illamående

Vårdriktliner - palliativ medicin

Illamående är ett vanligt och ofta  mycket plågsamt symtom inom den palliativa vården.

Illamående med eller utan kräkningar förekommer , men även plötsliga kräkningar utan föregående illamående .

Möjliga orsaker
Obstipation –vanligt bland äldre och opoidbehandlade

Elektrolytrubbning(Ca) , extra uppmärksamhet vid skelettmetastaser

Muncandida vid dåligt nutritionsläge

Ulcus , observera säskilt kombination NSAID + kortison-behandling

Ileus ,större risk vid  gastrointestinal cancer eller cancer spridd i bukhålan

Läkemedel, observera särskilt digitalis, nedsatt njurfunktion pga ålder

Förebygg opoidillamående.
Behandlingsrelaterat illamående t ex cytostatikabeh., strålbehandling

Cancerutlösta orsaker t ex stor tumörmassa som frisätter eller aktiverar substanser i kroppen.

Psykologiska orsaker , oro , ångest

Smärta , stark smärta särskilt hos äldre kan ge enbart illamående som symtom

Behandling
Kausal i första hand.
Prova därefter antiemetika, ofta räcker en sort . Vid kombinationsbehandling, välj från olika grupper.
Antihistamin-meclozin (T Postafen 25 mg x2-3) Bra vid opoidutlöst illamående, vid rörelseprovocerat illamående
Metokloparmid (supp/tabl/inj Primperan 20 mg x 2-3) Allmän antiemetisk effekt samt tarmotorikstimulerande
Neuroleptika (Mixt/Tabl/Inj Haldol 2 mg/ml  0,5-1 mg till natten till äldre , 2-4 mg till yngre) T ex vid stor tumörbörda, uremi, elektrolytrubbningar (som ej ska behandlas)
Levopromazin (T Nozinan 5-10 mg till kvällen, ev injektion12,5-25 mg om inget annat hjälper) Allmänt antiemetisk effekt
5-HT3-anatgonister (Ondansetron )Vid cytostatika eller strålningsrelaterat illamående , ej allmänt)
Steroider ( T Betapred 0,5 mg 8 T x1 i en   vecka , utvärdera , sänk dos med ca 2 tabletter/vecka till minsta symtomlindrande dos, eller ta bort direkt om ej effekt. )Använd i sent palliativ skede. Även bra aptitstimulerande , allmänt uppiggande.
Benzodiazepiner ( T Sobril 5-10 mg) vid oro, ångest

Patientråd
Undvik hårdstekt , fett, sött, hett och doftande
Salt mat kan ibland lindra
Ät och drick sakta , små portioner , tätt mellan målen, gärna kalla drycker
Vila efter maten med upphöjt huvud


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 oktober 2012

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand