Krampanfall

Vårdriktlinjer - barnsjukdomar

KRAMPER

Krampanfall

Säkra fria luftvägar. Sidoläge. Ge syrgas. Sätt saturationsmätare. Ta B-glukos.

Vid pågående kramp ge Stesolid klysma (5 mg)
0-3 månader , mindre än 5 kg:  2,5 mg (½ klysma)
3 mån – 2 år, 5-12 kg:  5 mg  (1 klysma)
2 år och äldre över 12 kg:   10 mg (2 klysma)

Sänk temperaturen vid ev feber.

Snabb bedömning av neurologi. Kan det finnas akuta neurologiska orsaker till krampanfallet såsom
meningoencefalit, intrakraniell blödning, tumör etc.

Om kramperna ej snabbt släpper inom 10 minuter eller snart recidiverar kan samma dos ges igen varefter transport sker till närmaste sjukhus.

De flesta barn som kommer in med kramper, framför allt vid förstagångsanfall, behöver oftast vidare till barnklinik för observation och eventuell utredning, men också av psykologiska skäl. Det är dock inte helt nödvändigt hos ett tidigare friskt barn under förutsättning att barnet är snabbt återställt. Dock bör ett barn som haft ett afebrilt krampanfall följas upp av barnläkare. Ett barn med känd epilepsi, kända feberkramper eller ett barn där misstanken är stor att det rör sig om ett vasovagalt utlöst krampanfall och där snabb återhämtning sker, behöver inte nödvändigtvis in till sjukhus.

FEBERKRAMP
Feberkramper kan säga vara den omogna hjärnans sätt att reagera på feber. Feberkramper uppträder ofta familjärt. De är oftast godartade och kräver sällan närmare utredning eller behandling.  I enstaka fall kan anfallshävande medicin i form av Stesolid vara indicerat.

Kriterier:
Debut mellan ½-4 års ålder (inga tidigare afebrila anfall)
Förhöjd kroppstemperatur (mer än 38,5)
Generaliserat toniskt-kloniskt anfall med högst 15 minuters duration
Inga fokala neurologiska tecken under eller efter anfallet
Snabb återhämtning

Observera att kramper i samband med feber som skiljer sig från ovanstående beskrivning ofta kan vara på basen av underliggande epilepsi.

Akuta åtgärder på mottagningen se ovan.

Remittering
Ofta är inläggning på barnklinik indicerad framför allt vid förstagångsfeberkramp, både av medicinska och psykologiska skäl. Remittera alltid vid tveksamhet beträffande bakomliggande infektion eller om feberkrampen inte helt klart är benign eller annan tveksamhet råder.

Utredning
Det är sällan indicerat att gå vidare med utredning. Vid upprepade feberkramper bör dock uppföljning ske hos barnläkare.

För familjer som återvänder till hemmet
Ge information om feberkramper. Bra information om feberkramper finns på 1177.
Det går inte att förebygga feberkramper med febernedsättande läkemedel. Inte heller avkylning genom att t ex badda med fuktiga dukar är effektivt för att förebygga anfall.
I utvalda fall kan föräldrarna förses med Stesolid klysma i adekvat dos att ge i hemmet om krampen inte släpper inom 5 minuter.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 augusti 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund