Krampanfall

Vårdriktlinjer - barnsjukdomar

KRAMPER

Krampanfall

· Akut omhändertagande:
· Säkra fria luftvägar, sidoläge, ev. svalgtub, saturationsmätare, syrgas, ta B-glukos snarast efter ankomsten.
· Vid pågående kramper ge Stesolid klysma
  0-6 månader mindre än 5kg: 2,5mg =½ klysma
  6mån-2år 5-12kg: 5mg= 1 klysma
  2 år och äldre över 12 kg: 10mg= 2 klysma
· Sänk temperaturen vid ev feber med Alvedon supp.

Snabb bedömning av neurologi. Kan det finnas akuta neurologiska orsaker till krampanfallet såsom meningoencefalit, intrakraniell blödning, tumör etc

Om kramperna ej släpper inom 10 minuter eller snart recidiverar kan samma dos ges igen varefter transport sker till närmaste akutmottagning.

De flesta barn som kommer in med kramper, framför allt vid förstagångsanfall behöver oftast vidare till barnklinik för observation och eventuell utredning men också av psykologiska skäl. Det är dock inte helt nödvändigt hos ett tidigare friskt barn under förutsättning att barnet är snabbt återställt. Dock bör ett barn som haft ett afebrilit krampanfall följas upp av barnläkare.
Ett barn med känd epilepsi, kända feberkramper eller ett barn där misstanken är stor att det rör sig om ett vasovagalt utlöst krampanfall och där snabb återhämtning sker, behöver inte nödvändigtvis in till sjukhus.

Vid tveksamheter kontakta barnklinik.

FEBERKRAMPER

Feberkramper kan sägas vara den omogna hjärnans sätt att reagera på feber. Feberkramper uppträder ofta familjärt. De är oftast godartade och kräver sällan närmare utredning eller behandling. I enstaka fall kan anfallshävande medicin i form av Stesolid vara indicerat.

Kriterier
* Debut mellan ½-4 års ålder (inga tidigare afebrila anfall)
* Förhöjd kroppstemperatur (mer än 38,5)
* Generaliserat toniskt-kloniskt anfall med högst 15 min duration.
* Inga fokala neurologiska tecken under eller efter anfallet.
* Snabb återhämtning.
Observera att kramper i samband med feber som skiljer sig från ovanstånde beskrivnig många gånger kan vara på basen av underliggande epilepsi.

Råd om akuta åtgärder i hemmet vid kramp
* Sidoläge, uppmana till lugn!
* Klä av barnet, svalka av med ljummen fuktig tvättlapp, försök notera tiden för start och slut och anfallets karraktär.
* Ge supp Alvedon/Ipren
* Om anfallet varar mer än 5 minuter ge Stesolid klysma.
OBS! Det finns barn som har långdragna feberkramper och då bör Stesolid ges direkt vid anfallsstart.
Om kramperna ej släpper inom 10 min eller snart recidiverar ge samma dos igen och åk till närmaste akutmottagning.

Akuta åtgärder på mottagning se ovan.

Remittering
Ofta är inläggning på barnklinik indicerat framför allt vid förstagångs feberkramp, både av medicinska och psykologiska skäl. Remittera alltid vid tveksamhet beträffande bakomliggande infektion eller om feberkrampen inte helt klart är benign eller annan osäkerhet råder.

Utredning
Det är sällan indicerat att gå vidare med utredning. Vid upprepade feberkramper är det dock av värde att utreda barnet med EEG.

För familjer som återvänder till hemmet
Ge information om febernedsättande behandling
Ge information om omhändertagande vid nytt anfall
Förse föräldrar med Stesolid klysma i doser enl ovan.

Prognos
Vid rätt omhändertagande och rätt diagnos är prognosen generellt god. Det finns dock barn med långdragna anfall som kan vara besvärliga att behandla och dessa barn sköts av barnläkare.

 


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 1 februari 2011

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund