Välkommen till Karlskoga lasarett

Karlskoga lasarett är ett akutsjukhus som främst är till för invånarna i västra Örebro län och östra Värmlands län. Alla som väljer att söka vård hos oss är välkomna!

På gång

  • Det finns för närvarande inga händelser
  • 1177
  • Tyck till om vården
Personal vid akutmottagningen

Medarbetare vid lasarettets akutmottagning

Information från landstinget

Gott bemötande vid länets akutmottagningar

2015-04-14
Personalen vid länets tre akutmottagningar bemöter besökande patienter på ett bra sätt.  Det visar den Nationella Patientenkät som genomfördes i höstas. Även viljan att rekommendera akutmottagningarna, och förtroendet som patienterna känner för den eller de läkare de träffar, får ett högt betyg. 


Mammor nöjda med förlossnings- och BB-vård

2015-03-30
Mammor i Region Örebro län är mycket nöjda med förlossnings- och BB-vård på Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Det visar en patientenkät som genomfördes under hösten 2014. Enkäten visar också att patienterna upplever ett bättre helhetsintryck än vid tidigare mätning 2011.

Vi inför ”Egen vårdbegäran”

En kvinna.Från 1 november behöver du inte längre en remiss från din läkare för att söka vård på några av länets specialistmottagningar. Istället kan du skicka in en egen vårdbegäran.
Det gäller mottagningar inom internmedicin, hjärtmedicin, reumatologi, neurologi, kvinnosjukvården, lungmedicin eller för hudsjukdomar.

Färre vårdskador med en bra arbetsmiljö

Genom ett långsiktigt och systematisk arbete har Karlskoga lasarett skapat en patientsäker vård och en säker arbetsmiljö som sparar pengar. Nyckeln till framgång är patientens delaktighet, ledningens och medarbetarnas engagemang och ett arbetssätt som genomsyrar hela vårdkedjan.

Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

Karlskoga lasarett erbjuder följande vårdtjänster i Mina vårdkontakter:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss