Karl G Bartoll blir ny primärvårdsdirektör i Örebro läns landsting

Fr o m 1 januari 2012 blir Primärvården i Örebro läns landsting en egen förvaltning, från att tidigare ha ingått i en gemensam organisation med psykiatri och habilitering.

En ny primärvårdsdirektör har rekryterats, och han heter Karl G Bartoll. Han tillträder sin tjänst den 14 november.
- Möjligheten att vara med och utveckla primärvården i Örebro län till Sveriges bästa är både lockande och spännande, och jag ser verkligen fram emot att få bidra med mina erfarenheter, säger Karl G Bartoll.
   

Karl G Bartoll är född 1955 och bosatt i Jönköping. Han har under åren 2003-2010 arbetat i landstinget i Jönköpings län som sjukvårdsdirektör och chef för Länssjukhuset Ryhov. Fram till 2010 var han också ansvarig för primärvården i Jönköping, Habo och Mullsjö.

Karl G Bartoll har en bakgrund som civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska högskola 1982 och han har därefter genomgått Militärhögskolan. Efter drygt 20 år inom Försvarsmakten har han växlat in mot regionala tillväxtfrågor och hälso- och sjukvård.
Han har också en magisterutbildning i ledarskap för förändring av hälso- och sjukvård.
- Jag vill se en primärvård med ett tydligare fokus på hälsovård, en primärvård som  möter patienter med respekt och omtanke. Men jag vill också se en primärvård som är effektiv och med ett tydligt utvecklingsperspektiv, säger Karl G Bartoll.

Primärvården grundläggande


- Örebro läns landsting har höga ambitioner när det gäller primärvården och vill utveckla Sveriges bästa vårdcentraler. Vi ser primärvården som en absolut grundläggande del i vår hälso- och sjukvård, säger landstingsdirektör Rickard Simonsson.
- Vi ska ha en primärvård som möter patienterna med en hög säkerhet och tillgänglighet, och där patienterna finns. För att lyckas med det krävs förutom engagerade medarbetare ett starkt och professionellt ledarskap. Karl G Bartoll har erfarenhet från att leda komplexa hälso- och sjukvårdsorganisationer, och jag anser att vi i honom har gjort en mycket bra rekrytering för att bidra till att uppnå landstingets ambitioner när det gäller primärvården.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 januari 2013

Innehållsansvarig: Ann-Marie Wentzel

Publicerad av Carl Olsson

För mer information:

Karl G Bartoll, tel 070 – 652 4546
Rickard Simonsson, landstingsdirektör, tel 070 – 668 7405.