Sök jobb
Lediga jobb
YrkeOrtSista ans.datum
Sjukgymnast/fysioterapeut Baggängens vårdcentralKarlskoga2018-10-14
Neurosjukgymnast till Ängens vårdcentralÖrebro2018-10-07
Medicinsk vårdadministratör, Brickegårdens vårdcentralKarlskoga2018-10-21
Enhetschef till UngdomsmottagningenÖrebro2018-10-14
Sjuksköterska Kirurgiska kliniken avdelning 7 Karlskoga lasarettKarlskoga2018-10-31
Sjuksköterskor till Ortopediska klinikens mottagning, USÖÖrebro2018-10-07
ST-läkare i foniatriÖrebro2018-10-31
Kurator till UngdomsmottagningenÖrebro, Karlskoga2018-10-14
Medicinsk vårdadministratör, kliniken för medicin och geriatrik, KarlskogaKarlskoga2018-10-14
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Brickebackens vårdcentralÖrebro2018-10-07
3 tandtekniker till Folktandvårdens tandtekniska laboratoriumÖrebro2018-10-07
Skötare till Psykiatrisk avdelning KarlskogaKarlskoga2018-10-14
Sjuksköterska ANIVA-kliniken, Uppvakningsavdelningen på Karlskoga lasarettKarlskoga2018-10-31
Sjuksköterska till Blodcentralen, laboratoriemedicinska kliniken KarlskogaKarlskoga2018-10-05
Rehabassistent/Undersköterska till Paramedicinska enhetenLindesberg2018-10-02
FörhandlingschefÖrebro2018-10-08
Utbildningsadministratör till avdelningen för löne-& personaladministrationÖrebro2018-10-15
Biomedicinsk analytiker till Akutlaboratoriet Karlskoga lasarettKarlskoga2018-10-05
Fellingsbro folkhögskola söker köksföreståndareLindesberg2018-10-07
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 4, Lindesbergs lasarettLindesberg2018-11-30
Tandsköterska till Enhet Endodonti/Bettfysiologi/ApnéÖrebro2018-10-01
ST-läkare InfektionsklinikenÖrebro2018-10-08
Enhetschef till sekretariatet vid Plastik & käkkirurgiska kliniken, USÖÖrebro2018-10-08
Operationssjuksköterskor till Kirurgiska kliniken, USÖÖrebro2018-11-25
Sjuksköterska till DKE/postop, LindesbergLindesberg2018-09-30
ProjektledareÖrebro2018-10-10
Sjuksköterskor till vårdenhet 42, Käk- Plastik och Öronkirurgisk inriktningÖrebro2018-09-30
Analytiker till förvaltningen regional utvecklingÖrebro2018-09-30
Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicinska kliniken, patologiÖrebro2018-09-30
Dietist till Barn- och ungdomsklinikenÖrebro2018-09-30
Enhetskoordinator till Enhet Karlskoga/Degerfors, Område AllmäntandvårdKarlskoga2018-10-05
ST-läkare i psykiatri till Allmänpsykiatrisk öppenvård (APÖ)Örebro län, Örebro2018-11-12
IT-tekniker fastighetsnätÖrebro2018-09-30
Psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringenÖrebro2018-09-27
Undersköterska till kliniken för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarettKarlskoga2018-09-30
Hälsoekonom, Universitetssjukvårdens forskningscentrumÖrebro2018-10-19
Assistent/administratör Servicegruppen vid Karlskoga lasarettKarlskoga2018-09-30
PTP-psykolog till Barn och unga vuxna, LänsmottagningenÖrebro2018-09-30
Psykolog till Barn och unga vuxna, LänsmottagningenÖrebro2018-09-30
Skötare till Beroendecentrums vårdavdelningÖrebro2018-09-26
Sjuksköterskor till mobil resurs inom PsykiatrinÖrebro län2018-10-12
Enhetschef Psykiatriska akutmottagningen, ÖrebroÖrebro2018-10-22
Distriktssköterska/BVC-sköterska/sjuksköterska till Freja vårdcentralLindesberg2018-10-15
Kuratorer till mobil resurs i PsykiatrinÖrebro län2018-10-12
Verksamhetsutvecklare med ansvar för patientsäkerhetsfrågor, NärsjukvårdÖrebro2018-09-25
Skötare till psykiatrisk akut- och heldygnsvård LindesbergLindesberg2018-09-30
Psykolog, Allmänpsykiatrisk öppenvård KarlskogaKarlskoga2018-10-01
IT-tekniker till Regionservice ServicecenterÖrebro2018-09-24
Sjuksköterska Geriatriska kliniken avdelning 94Örebro2018-10-31
Sjukgymnast/Fysioterapeut till Askersunds vårdcentralAskersund2018-09-30
Undersköterska Geriatriska kliniken avdelning 94Örebro2018-09-30
Operationssamordnare Område opererande och onkologiKarlskoga2018-09-30
Medicinsk vårdadministratör, Urologiska kliniken, Urologmottagningen USÖÖrebro2018-09-30
Kurator till Adolfsbergs vårdcentralÖrebro2018-09-30
Distriktssköterska/sjuksköterska till Askersunds vårdcentralAskersund2018-09-30
Medicinsk vårdadministratörLindesberg2018-09-30
Logoped till Barn- och ungdomshabiliteringen, Neuropsykiatriska teametÖrebro2018-09-30
Tandsköterska eller tandhygienist till Odontologisk RadiologiÖrebro2018-10-15
Specialpedagog till Autismteamet, VuxenhabiliteringenÖrebro2018-09-30
Läkare på VuxenhabiliteringenÖrebro2018-10-15
Arbetsterapeut till Autismteamet, VuxenhabiliteringenÖrebro2018-09-30
Barnmorska Karlskoga familjecentralKarlskoga2018-09-30
Sjuksköterskor, Onkologiska kliniken, avdelning 85Örebro2018-09-30
Logistiker/Produktionsplanerare, hälso- och sjukvård för Område PsykiatriÖrebro2018-09-26
Sjuksköterska till geriatriska kliniken, palliativa sektionen avd 84Örebro2018-09-30
Sjuksköterska till geriatriska kliniken, palliativa sektionen avd 84Örebro2018-09-30
Vi söker AT-läkare till Region Örebro länÖrebro län2018-09-27
Ekonom, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Örebro länKarlskoga2018-09-30
Fysioterapeut/Sjukgymnast till hemrehab Brickegårdens vårdcentralKarlskoga2018-10-07
Tandläkare till Allmäntandvården Örebro länÖrebro län2018-10-14
Tandhygienister till Allmäntandvården Örebro länÖrebro län2018-10-14
Förvaltningsledare Medicinsk teknikÖrebro2018-10-01
Överläkare/specialistläkare Barn- och ungdomspsykiatriÖrebro2018-12-16
Sjuksköterska natt ObservationsavdelningenÖrebro2018-09-28
Psykolog till Allmänpsykiatrisk öppenvårdHallsberg2018-09-30
Fysioterapeut/sjukgymnast till vårdcentraler i norra Örebro länLindesberg2018-09-30
Medicinsk vårdadministratör Psykiatriska akutmottagningen ÖrebroÖrebro2018-09-30
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska Mammografienheten, Region Örebro länÖrebro2018-09-28
Distriktssköterska/Sjuksköterska, Pilgårdens vårdcentralDegerfors, Karlskoga2018-09-26
Specialistläkare i allmänmedicin Hallsberg och AskersundAskersund, Hallsberg2018-10-15
Fysioterapeut/sjukgymnast till vårdcentraler i norra Örebro länÖrebro län2018-09-30
Specialistläkare till Laxå vårdcentralLaxå2018-09-30
Sjuksköterskor dag eller natt,vårdenhet 39 Kirurgiska kliniken, USÖÖrebro2018-09-30
ST-läkare Psykiatrisk akut- och heldygnsvårdÖrebro län2018-09-30
Psykiater Psykiatrisk akut- och heldygnsvårdÖrebro län2018-09-30
BVC sköterska Hallsbergs vårdcentralHallsberg2018-09-30
Psykolog, Närsjukvårdsområde norrLindesberg2018-09-30
Fysioterapeut/sjukgymnast Pilgårdens vårdcentralDegerfors2018-09-26
Sjuksköterskor till Rättspsykiatrin, avdelning 7 och 8Örebro2018-09-30
Specialistläkare/Överläkare till KvinnoklinikenÖrebro, Karlskoga2018-09-30
Sjuksköterska till avdelning 1, Lindesbergs lasarettLindesberg2018-10-21
Sjukgymnast/fysioterapeut Hällefors vårdcentralHällefors2018-10-07