Biträdande verksamhetschef till laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Örebro

Ärendenummer:
HoS:2018:768

Är du en engagerad och kommunikativ ledare som är på jakt efter nya utmaningar?

Vi är nämligen på jakt efter en ny biträdande verksamhetschef som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av en laboratoriemedicinsk universitetsklinik i framkant.

Kan det vara just dig vi söker?

Beskrivning av den laboratoriemedicinska verksamheten
Inom Region Örebro län finns idag en länsgemensam laboratoriemedicinsk klinik förlagd vid Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Kliniken ligger långt fram i utvecklingen, har hög kompetens och bedriver verksamhet med modern utrustning och teknik i moderna lokaler.

Vi bedriver en bred verksamhet inom ämnesområdena klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi samt sterilisering av medicinska produkter. Inom samtliga områden utförs analyser av både allmän och högspecialiserad karaktär, inklusive en välutvecklad molekylärbiologisk analysverksamhet. Till kliniken hör även en mindre ledningsstab samt en gemensam stödjande enhet för provtagning, provmottagning, IT-stöd och PNA-stöd. Till klinikens ansvar hör aferesbehandling, AK- och trombosmottagning, bårhus, biobank, vävnadsinrättning och GMP-facilitet för läkemedelsframställning.

Klinikens huvuduppgift är att stödja vården, men även forskningen med analyser, produkter och tjänster. Ett kommande uppdrag kan komma att utöka laboratoriet med basspecialiteteten klinisk genetik dit delar av laboratoriets nuvarande molekylärbiologiska verksamhet kommer att ingå. Laboratoriet har påbörjat ett projekt med att genomföra ABC-kalkylering för att följa verksamhetens kostnader på ett processinriktat sätt.

Vi har fokus på beställarnas och patienternas behov. För oss betyder det att vi vill göra vården ännu bättre. Varje dag. I stort och smått. I varje möte.

Rollen som biträdande verksamhetschef för laboratoriemedicin
Huvuduppgiften för tjänsten är att bistå verksamhetschefen, vilket kan komma att kombineras med uppdrag att vara ställföreträdande verksamhetschef. Detta innebär att du är arbetsgivarens företrädare och ingår i laboratoriemedicins ledningsgrupp. I uppdraget ingår personalansvar och arbetsledning för personal i klinikstaben. En annan uppgift är att vara stödperson till laboratoriets driftchefer vad gäller deras uppdrag samt att ha en samordnande funktion för att stödja klinikens driftenheter med personalfrågor och administrativ service.

Beroende på person kan uppdraget innebära olika uppgifter, några exempel på vad uppdraget kan komma omfatta är:

·         På uppdrag av verksamhetschefen kunna utreda, bereda och samordna strategiska frågor och andra processer på kliniken

·         Upprätta och ansvara för klinikens aktivitetsbaserade årshjul.

·         Analysera och bereda material inför verksamhetsgenomgångar inom laboratoriemedicin, område och sjukhusledning.

·         Analysera uppföljningen av ekonomi- och verksamhetsrapporter samt personalförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner.

·         På uppdrag av verksamhetschefen bevaka att samråd enligt riktlinjer för gällande samverkansavtal sker och vid behov genomföra förhandlingar.

·         Föra dialog med driftchefer om samordning, förändring och utveckling och vid behov ta fram förslag på omfördelning av resurser.

·         Biträda chefer i personaladministrativa frågor, rekrytering, avveckling, arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsärenden.

·         Samordna lönebildningsprocessen inom laboratoriemedicin och biträda lönesättande chef i samband med årliga revisioner, lönesättning för nyanställd och ändring av lön under pågående anställning.

·         Samordna lokal- och byggfrågor.

·         Ta fram och följa upp strategisk kommunikationsplan för klinikens information till kunder och medarbetare inom och utom regionen.


Låter detta som en roll för dig?

Kvalifikationer
Du har för uppdraget adekvat utbildning med inriktning inom laboratoriemedicin eller någon annan specialitet inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet av chefs- och/eller ledaruppdrag. Vi ser gärna att du har utbildning inom arbetsrätt, organisation och ledarskap. Erfarenhet av utbildningsfrågor och kvalitetsarbete från universitetssjukhus är meriterande.

Professionalism, engagemang och laganda präglar ditt arbetssätt. Att motivera och stödja chefer och medarbetare mot gemensamma mål och att vara med och leda en organisation i ständig förändring och utveckling ser du som utmanande och inspirerande. Det krävs att du har en stor personlig mognad och en väl utvecklad social och kommunikativ förmåga. Genom öppenhet och dialog driver du ett långsiktigt arbete och uppnår därigenom goda resultat.

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform:
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, kopplat till en tillsvidareanställning i grundprofessionen i Region Örebro län.

Tillträde:
2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Jan Forslid, Verksamhetschef, Telefon: 019-602 66 80
Rasmus Öhrn, HR-konsult, Telefon: 019-602 74 37

Facklig företrädare
:
Helena Gustavsson, Vårdförbundet, 0581- 852 44
Linda Fehrm Vision, 019-602 13 40
Marie Hedengren, Kommunal, marie.hedengren@regionorebrolan.se
Pia Ågren, SACO, pia.agren@regionorebrolan.se
Örebro läns läkarförening, 019-602 03 38

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:

2018-09-23

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Om organisationen:
Laboratoriemedicinska kliniken utgör tillsammans med fem andra kliniker
Område Thorax, kärl och diagnostik. Området är en mycket bred verksamhet – från högspecialiserade metoder inom diagnostik och behandling till bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Vi står för en stor del av den sålda vården på USÖ och har en stark forskningsverksamhet. Vi har också ett stort utbildningsuppdrag i samverkan med Örebro Universitet.

Universitetssjukhuset Örebro är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver vi avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. På sjukhuset finns 550 vårdplatser och 3500 anställda.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


Visa annons som pdf