Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

VVF - Samverkansportal för vård, välfärd och folkhälsa i Örebroregionen

Ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Region Örebro län är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Samverkan krävs dels mellan regionens kommuner och Region Örebro län men också kommunerna emellan.

Att stödja samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård i strategiska utvecklingsfrågor är en viktig uppgift för Område välfärd och folkhälsa. I denna uppgift ligger också att ge stöd och samordna arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Område välfärd och folkhälsa ska också ge stöd till det lokala folkhälsoarbetet – i kommunerna, till Örebro läns Idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt Örebro läns bildningsförbund – genom samverkan och kunskaps- och metodstöd. Folkhälsoarbetet i Örebro län är tvärsektoriellt och syftar till att förbättra människors livsvillkor för att uppnå en god och jämlikt fördelad hälsa.

Arbetet med samverkan sker i politiker- och tjänstemannagrupper samt genom nätverk av olika verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten och folkhälsa.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 oktober 2018

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/vvf

Kontakt

Ingmar Ångman 
Områdeschef
019-602 60 26

------------------------------

Länkar till verksamhetssystem hittar du under fliken "Samverkansdokument och verksamhetssystem" i vänsterspalten.