Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Välkommen Anita – ny beteendevetare på AMM

En arbetspendlare med rötter i Ångermanland som kommit ”hem”. Anita Gidlöf Gunnarsson är ny beteendevetare på kliniken. Efter att ha arbetat 10 år vid Stockholms universitet och sedan 10 år vid Göteborgs universitet tycker nu Anita – som haft Lanna utanför Örebro som hemmabas under hela tiden hon arbetspendlat – att det känns bra att komma ”hem” igen. Både till Lanna och till Arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ.

- Jag började faktiskt min arbetsbana inom miljöpsykologiområdet på AMM i Örebro, efter att jag gått klart min grundutbildning till beteendevetenskaplig utredare. Det här var i början av 90-talet och jag minns tiden på AMM som väldigt rolig och lärorik, berättar Anita.

Miljöpsykologi i fokus
Hon förklarar att miljöpsykologi handlar om hur vi påverkas av och anpassar oss till vår omgivning men också om hur vi genom vårt sätt att leva påverkar den.
- Vi miljöpsykologer ställer oss frågor om hur människor upplever sin miljö på arbetsplatsen, i skolor, i bostaden och bostadsområdet eller i staden. Hur påverkar miljön trivsel, välbefinnande och beteenden? Hur påverkas vi av olika miljöexponeringar som till exempel buller och avgaser eller temperatur, ljus och färger? Vilka attityder har vi till lokala och globala miljöproblem? Detta är bara några exempel på vad vi studerar inom miljöpsykologi, men det är frågor vars svar kan hjälpa oss att skapa goda livsmiljöer där vi bor och jobbar menar Anita.

Efter att ha doktorerat i psykologi vid Stockholms universitet med fokus på människors upplevelser av inomhusmiljöproblem fortsatte hon till Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet där hon forskat inom området ljudmiljö och hälsa, framför allt om hur trafikbuller påverkar oss, se även en tidigare intervju i nyhetsbrevet nr 3 2012; . http://www.orebroll.se/amm/bullerforskaren

- Det blir allt fler i samhället som exponeras av trafikbuller och det ger försämrad livskvalitet och långsiktigt ökar det även risken för allvarliga hälsoeffekter som till exempel högt blodtryck och annan hjärt-kärlsjukdom. Det här är ett folkhälsoproblem som vi måste ta på allvar, menar Anita Gidlöf Gunnarsson.

För tillfället är Anita engagerad i ett projekt på AMM som undersöker hur olika skiftscheman påverkar upplevelser av bl. a. arbetstider, arbetsrelaterad stress, sömn och trötthet och hälsa.

- Det här är ett jätteintressant och viktigt område. Det finns en tendens i samhället att allt fler har oregelbundna arbetstider. Tidigare forskning har visat att skiftarbete där nattarbete ingår ger stora påfrestningar på hälsan och ökar också risken för arbetsskador och olyckor, berättar Anita.

Hon hoppas att projektet ska kunna ge ytterligare kunskap om hur hälsofrämjande skiftscheman ska utformas.

Mindre resande – mer Zumba
Långa resor till jobbet och boende på annan ort är nu ett minne blott. Anita kan nu ägna mer tid åt familjen och huset i Lanna, Zumbaträning, löpning och att ”återupptäcka” Örebro igen.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/anitagidlofgunnarsson