Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nu är det dags att sänka gränsvärden för damm!

Forskning visar att exponering för damm och partiklar i arbetet ökar risken för hjärtsjukdom


Foto: Åke Oliv.

Hjärtinfarkt kan ha samband med arbetsmiljön

Årligen dör 40 000 personer Sverige i hjärtinfarkt. Ett stort antal epidemiologiska studier har under senare decennier rapporterat samband mellan luftföroreningar i stadsmiljö och insjuknanden i hjärtinfarkt.
Detta ledde under 1990-talet fram till teorin att exponering för luftburna partiklar kan öka risken för hjärtinfarkt via låggradig inflammation som ökar koagulationsbenägenheten.

Några år senare kompletterades teorin till att omfatta även risker inom olika yrkesgrupper exponerade för luftföroreningar – till exempel svetsare, husdjursskötare och städerskor samt yrken med exponering för asbest, kvarts och mangan.

Riskfaktorer för hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt har en multifaktoriell bakgrund där framförallt höga blodfetter, högt blodtryck och tobaksrökning är riskfaktorer.
På senare år har inflammatoriska reaktioner visats vara riskfaktorer för hjärtinfarkt. Hypotesen är att fibrinogen, ett förstadium till fibrin som ökar vid inflammationer till exempel i luftvägarna, kan verka som riskfaktor.

Interleukin-6 (IL-6) frisätts bland annat i lungorna som reaktion på bakterier eller partiklar och stimulerar bildningen av C-reaktivt protein (CRP) som är en väldokumenterad riskfaktor för hjärtinfarkt.
Metaanalyser av många studier har visat att CRP och fibrinogen är riskfaktorer för hjärtsjukdom, liksom antagligen även fibrin-D-dimer (en nedbrytningsprodukt av fibrin).

Studie kring partikelexponering och hjärt-kärlsjuklighet

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har tillsammans med Stockholms universitet och Karolinska institutet genomfört en studie i olika industriella miljöer med bland annat plåtbearbetning (plasmaskärning), svetsning, slipning, metallpulverframställning, svetsning, slipning och montering.
Syftet har varit att beskriva exponeringen för luftburna partiklar i några vanliga verkstadsmiljöer och att relatera denna till sådana inflammatoriska markörer i blod som kan öka risken för hjärtinfarkt.
Läs om resultatet av studien


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 oktober 2012

Innehållsansvarig: lars-gunnar gunnarsson

Publicerad av Annika Gelin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/dammvarden