Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Här konkurrerar man med sin arbetsmiljö


Två medarbetare på Fysiologen, Västerås sjukhus
Foto: Annika Gelin.
Jonna Meerits, biomedicinsk analytiker och
Milena Sundstedt, verksamhetschef på
Fysiologen, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Utbildning och utveckling är nyckelord på Fysiologen i Västerås - som ökat sin produktion med 70 procent efter sin arbetsmiljösatsning.

En verksamhetschef som brinner för arbetsmiljön – och som får sina medarbetare att glöda. Det är en viktig del av framgångsreceptet för Fysiologkliniken i Västerås som ifjol fick suntliv.nupriset för sin goda arbetsmiljö. Kul och bra i sig – men det mest tänkvärda är att investeringen i medarbetarna gjort kliniken till en av de mest effektiva i Sverige.

- Här konkurrerar vi med vår arbetsmiljö! säger Milena Sundstedt, verksamhetschef på kliniken och överläkare.
Hon tycker inte alls att det är konstigt att satsningen på arbetsmiljön speglas så tydligt i omsättningen, för henne är det självklart att engagerade medarbetare som trivs också presterar bra.

- Här finns 40 kloka hjärnor, det vore dumt av mig som chef att inte se till att använda allas starka sidor! säger Milena Sundstedt och berättar om hur hon listade upp allas styrkor i en powerpointbild inför en arbetsplatsträff för att visa på den samlade kompetensen.
Kliniken har inte tagit extern hjälp i sitt förbättringsarbete – alla har bidragit med sin kunskap.

- Det handlar om att se över flöden, att tänka utanför ramarna och att ha rätt inställning. Vi måste våga testa för att vinna – och alla ska vara med och tänka för det skapar en kreativ atmosfär, säger Milena Sundstedt.

Utveckling måste ges tid

Ett tillåtande och kreativt klimat där alla förväntas vara delaktiga och komma med idéer för att förändra och förbättra verksamheten – och där idéerna testas direkt och följs upp. Så ser det ut – men hur har man kommit dit? En god arbetsmiljö är ju ingen quickfix och inget självspelande piano heller.

- Jag tog över som verksamhetschef 2008 och hade en god grund att arbeta med. I det här arbetet är det en fördel att jag själv också arbetar på golvet. Som chef gäller det att tydligt visa att man vill jobba med arbetsmiljön – och upprepa varför.

- Sen gäller det att visa att vi eftersträvar att ha högt i tak, att alla ska trivas och känna en trygghet i sin roll. Vi vill ge utrymme för allas tankar och idéer, säger Milena Sundstedt.

Verktyg för effektiv internkommunikation

En tydlig och direkt internkommunikation är en förutsättning för ett kraftfullt förändringsarbete. Hur har Milena och hennes gäng gått tillväga?

- Vi har jobbat för att ta fram verktyg att arbeta med vår internkommunikation, säger Milena och räknar upp några exempel:

  • Anonym röstning med mentometerknappar på arbetsplatsträffar.
  •  Veckans fråga som kommuniceras via pingisbollar i plaströr märkta med glada eller ledsna gubbar, till exempel ”Hur har din arbetsbelastning varit?” – och svaret följs upp varje vecka.
  • Idétavla som följs upp regelbundet med idéer som handlar om allt ifrån att korta svarstider till att göra om i personalrummet.
  • Informationsmail från vc avlastar arbetsplatsträffarna och ger möjlighet att istället jobba med särskilda utvecklingsfrågor i mindre grupper. 

Drop-in och skriftlig instruktion för sömnapnépatienter

Jonna Meerits är biomedicinsk analytiker och stortrivs på sin arbetsplats. Hon ger exempel på hur det nya sättet att tänka har vässat en arbetsmetod som rör sömnapné.

- Förut instruerade vi patienterna på plats och kopplade på utrustningen när de var här. Med en tydlig skriftlig instruktion kan patienten nu själv koppla på utrustningen hemma och sen med drop in hinner vi 8 patienter på en och en halv timme istället för 6 patienter på en halvdag. Det frigör tid till att bearbeta undersökningarna så att svarstiderna för undersökningen blir kortare, säger Jonna Meerits.

- Det känns viktigt att tillägga att vi aldrig tummar på kvaliten – allt vi gör utvärderar vi också regelbundet, säger Milena Sundstedt.

Kunskap och inte titlar avgörande

På Fysiologen i Västerås är det kunskapen som avgör arbetsuppgifterna, titlarna spelar mindre roll. Som exempel hanterar BMA vissa arbetsuppgifter som förr tillhörde läkarna.

- På utvecklingssamtalen får var och en skriva en önskelista om sin personliga utveckling som vi sedan tar fasta på i utbildningsplanerna. Det är viktigt att få utvecklas – det skapar engagemang och flexibilitet -  och för de yngre generationerna är det livsviktigt! säger Milena Sundstedt.

Respekt för att alla är olika

En arbetsgivare måste lära sig att hantera och dra nytta av olika generationer.

- Vi behöver de yngre som om vi generaliserar är mer "ego" och vill driva på – och vi behöver de äldre som om vi generaliserar är mer lojala, plikttrogna och "jobbar undan". Både gas och broms är viktiga, säger Milena Sundstedt.

Alla grupper av människor är en mix av olika personligheter. Milena Sundstedt ville öka medvetenheten om att det ser ut så även på jobbet – och därmed också öka respekten för varandras egenart. Därför lät hon sina medarbetare göra ett personlighetstest som utkristalliserade sig i ett antal karaktärer. I personalrummet sitter nu en förteckning över de personlighetstyper som finns på kliniken – något som medarbetarna själva relaterar till i sin vardag.

- Testet blev en insikt om att man inte kan eller behöver älska alla – men vi kan lära oss att samarbeta ändå! Säger Milena Sundstedt.

Ett gott exempel i en offentlig sektor i blåsväder

Det blåser hårt kring arbetsmiljön i offentlig sektor. Barnmorskorna i Stockholm gör uppror och sjuksköterskorna i Skåne lämnar sina jobb i protest  - som några exempel.
Vad tänker ni som representerar ett undantag kring utvecklingen?

- Det är mycket snack om löner – och det är befogat, eftersom många är underbetalda – men arbetsmiljön är en viktig faktor som gör att man stannar kvar, säger Jonna Meerits.

- En undersökning som Dagens Medicin gjort bland sjuksköterskor visar att arbetsmiljöfaktorerna är mycket viktigare än lönen när det gäller hur man upplever sitt arbete. Om vi får vara friska så tillbringar vi ju ca 70 000 timmar på arbetet under livet – så då måste vi se till att vi trivs där! Arbetsmiljön är ingen fråga som hänger utanför, arbetsmiljö är lika med verksamhet, säger Milena Sundstedt.
Annika Gelin

 

 


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/fysiologen

Några siffror om fysiologkliniken i Västerås och deras arbetsmiljösatsning

  • 39 anställda, varav 25 BMA, 7 läkare, 4 sekreterare och 3 undersköterskor
  • Kliniken producerar 70 procent mer vård med samma antal medarbetare sedan arbetet med arbetsmiljön påbörjades.
  • 88 % tycker att medarbetarsamtalen är bra.
  • 96 % upplever sig vara välinformerade.
  • 90 % trivs mycket bra med sitt arbete.
  • 91 % har stort förtroende för verksamhetschefen.