Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning för en tryggare arbetsmiljö inom vård och omsorg

Psykiatriskt forskningscentrum har tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro läns landsting beviljats 5 miljoner kronor för två forsknings-projekt om hanteringen av hot och våld.

Det handlar om ett treårigt projekt inom psykiatrisk slutenvård och ett tvåårigt projekt inom tvångs-vården av unga på ungdomshem samt barn- och ungdoms-psykiatrin.

Docent Lars-Erik Warg från Arbets- och miljömedicinska kliniken deltar i forskningsprojekten om hot och våld.  

Förebyggande åtgärder är målet

Forskningsprojektens mål är att ta fram realistiska förslag till förebyggande åtgärder mot hot och våld baserade på etik, bemötande och säkerhet.


– Projekten kommer att komplettera varandra på ett bra sätt eftersom vi nu även får en möjlighet att se om problemen skiljer sig åt när det gäller arbetet mellan vuxna och ungdomar, säger Veikko Pelto-Piri som är projektsamordnare. För att få till det expertkunnande som behövdes i etik, psykiatrisk slutenvård och arbetsorganisation startade PFC och AMM ett samarbete för att tillsammans driva detta projekt.

Docent Lars Kjellin (PFC) är vetenskapligt ansvarig forskare för projektet, övriga medarbetare är docent Lars-Erik Warg (AMM), och professor Ingemar Engström (PFC).  Anslagsgivare för projekten är den statliga myndigheten FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Statens institutionsstyrelse (SiS). 

Att vara rädd på jobbet är mångas vardag

Att bli fasthållen, att bli biten eller klöst, få höra orden ”jag ska döda dig” tillhör mångas vardag som arbetar inom vård och omsorg. Hot och våld är ett växande problem inom dessa branscher där även nedskärningarna varit stora de senaste åren.

Enligt en undersökning som tidningen Kommunalaren gjort 2012 bland 1 827 medlemmar i Kommunal som arbetar i vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och psykiskt sjuka, visar att 50 procent har utsatts för hot eller våld från de personer de ska ta hand om. Allra vanligast är det i psykiatrin, där så många som 68 procent har utsatts. Också på gruppboenden och äldreboenden är det mer än hälften. Det är också mycket vanligt att man är rädd på jobbet. Mer än var fjärde har känt sig rädd det senaste året. Även här är problemet störst i psykiatrin, följt av gruppboenden.

Vårdmiljöns betydelse betonas

I forskning om våld inom psykiatrisk slutenvård har vårdmiljöns betydelse betonats allt mer på senare tid. I ett internationellt forskningsprojekt där Psykiatriskt forskningscentrum deltog, var slutsatsen att vårdmiljön förklarade en betydande del av risken för hot och våld.
Vissa institutioner verkar lyckas bättre än andra med att skapa en trygg miljö som bidrar till att hålla frekvensen av tvångsåtgärder låg. En otrygg miljö skapar troligen fler konflikter och personalen behöver då begränsa patienters frihet. Sådant samspel mellan personal och patienter förklarar ca 40 procent av patienters hot och våld i psykiatrisk slutenvård enligt en forskningsöversikt. Vilka ingredienser har då den miljö som kombinerar ett gott förhållningssätt med ett säkerhetstänk? Det ska forskarna nu ta reda på.

Forskning i tiden
- Vi har fått god respons och ser bara möjligheter, det finns ett stort nationellt och internationellt intresse för projektet, säger Lars-Erik Warg, på AMM.
Annika Gelin


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 april 2014

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Annika Gelin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/hotochvaldforskning

Vill du veta mer om Arbets- och miljömedicins forskning?

Kontakta docent Lars-Erik Warg på telefon 019-602 24 83