Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Känslan av att komma fram

Om hälsosamt ledarskap

Båten behöver kaptenen

Utan kapten på en båt som befinner sig mitt ute på Atlanten, så vet inte besättningen när de kommer fram, om de kommer fram - och framförallt - om de kommer till rätt hamn. Besättningen består oftast av så många olika viljor och kunskaper, att de utan kapten skulle göra lite grann på sitt eget vis och ha olika syn på vilken som är den rätta hamnen. 

Att få rätt saker att ske i rätt tid och med rätt insats är en av ledarens viktigaste roller. Han eller hon ser till att vi styr mot de mål som är huvudsyftet med vårt uppdrag, men också att vi når våra mål.

Alla behöver känna att de har kommit fram, att de har nått målet för sitt uppdrag. Det gäller även kaptenen, ledaren. Utan måluppfyllelse, i en målinriktad verksamhet, mår folk dåligt. Ledarens uppgift är därmed vital för hela verksamhetens mående.

Ledarens hälsa påverkar medarbetarna

I en nyligen publicerad svensk studie (D Lundqvist m.fl, 2012) har man sett att ledarens mående påverkar relationen till medarbetarna.
Denna slutsats har tagits upp i flera studier tidigare, men viktiga sanningar tål att sägas flera gånger. Om kaptenen är sjösjuk, så kommer kommunikationen med besättningen att bli begränsad och otydlig. Besättningen blir rådvill och oorganiserad.

Brist i tydligt ledarskap skapar stress bland medarbetarna, de som ska se till att skeppet kommer fram, och plötsligt har effektiviteten sjunkit och osäkerhet har uppstått. Besättningen mår dåligt, för att ledaren mår dåligt.

Hindrande faktorer för ett hälsosamt ledarskap

Dellve och Wikström skrev för några år sedan en rapport om hållbart ledarskap, där man tog upp tre ledarskapsuppgifter:

  • administration
  • utveckling
  • personalfrågor 

Det förväntas att ledare ska ha kompetens inom dessa områden, när de i verkligheten ofta har hög kompetens inom ett av områdena. Några av förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra ett bra ledarskap är kunskap, kompetens, tydlighet i uppdrag och tydlighet i mandat.

Exakt vilka administrativa uppgifter förväntas ledaren sköta?
Vilken kompetens har ledaren i utvecklingsfrågor och vilket stöd behövs? Vilket mandat har ledaren gällande personalfrågor? Minsta otydlighet i de tre områdena och brister i förutsättningarna att leda är hindrande för ledarens hälsa och därmed för en hel verksamhet.

Stärkande faktorer för ett hälsosamt ledarskap

Förutsättningar att leda, ledarens hälsa och arbetssituation påverkar varandra. Om arbetssituationen är välorganiserad och balanserad, så påverkas också hälsan och förutsättningarna att leda.

Tydlighet i mandat, hjälp att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och tid för egen utveckling är några andra stärkande faktorer forskarna har sett är bra för ett hälsosamt och hållbart ledarskap. En väl genomtänkt ledarutbildning som ser till att varje ledare får den kunskap som krävs för den specifika verksamheten, kan vara en väg till ett välmående ledarskap. Ett ledarskap som också leder till en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Med rätt vind i seglen ser man till att fartyget når rätt hamn. Så läggs grunden till känslan av att ha kommit fram.

Pierre Mood, psykolog, Arbets- och miljömedicinska kliniken

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 december 2012

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Annika Gelin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/kommafram