Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Landstinget i Värmland är klimatsmarta

Hur får man en bättre inomhusmiljö samtidigt som man sparar pengar och miljöresurser? Landstingsfastigheter i Värmland har receptet. På konferensen Inomhusklimat 2012 berättade de hur det gick till.


Foto: Annika Gelin.

Lars Nilsson, fastighetschef på LF Värmland, Peter Hultman, teknikförvaltare Lf Värmland och Jimmy Lindblad, arbetsmiljöingenjör vid Landstingshälsan i Värmland

Det var en gång ett värmländskt landsting som hade problem med drag och torr luft på vintern.

- Vi varvade ner fläktarna och drog ner temperaturen, vi tyckte att vi hittade en bra driftstrategi, säger Peter Hultman, teknikförvaltare, Landstingsfastigheter.

Idén kläcktes om att följa upp åtgärderna för att se om de kunde ge några negativa följder? 2006 träffades Landstingsfastigheter, Landstingshälsan och Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro för att diskutera.

Resultatet blev att man bestämde sig för att göra mätningar före och efter åtgärder i representativa lokaler. Våren 2007 startade projektet Energiförbrukning, inomhusklimat och hälsa. Sex avdelningar i Centralsjukhuset i Karlstad med tre rum i varje valdes ut. Våren 2009 gjordes nya mätningar i lokalerna, efter energisparande åtgärder.
Vem gjorde vad?

Fastighetsägarens roll

- Vi förändrade inomhusklimatet genom att reducera luftflöden, olika mycket på olika ställen för att hitta en lagom balans och sänkte tillufttemperaturen 3 – 4 grader, säger Peter Hultman.

- Vårt mål var att optimera inneklimatet och samtidigt spara energi, säger Lars Nilsson, chef Landstingsfastigheter.

Landstingshälsans roll

- Vi hjälpte till att bädda för och förankra projektet genom att berätta varför vi ville genomföra det. Vi gjorde research om historien bakåt kring arbetsmiljön. Vilka patienter och vilka arbetstagare blir berörda? Hur har klagomålen på innemiljön sett ut? Hur har det fungerat med ventilationen och klimatet? Vi hjälpte också till med att samla in och återkoppla kring enkäten som var en del av studien, säger Jimmy Lindblad, arbetsmiljöingenjör, Landstingshälsan.

Arbets- och miljömedicinska klinikens roll

Lena Andersson, yrkeshygieniker på kliniken gjorde luftmätningar av olika så kallade kemiska agens som markörer för luftkvalité – som omfattade formaldehyd, flyktiga organiska föreningar, VOC och kvävedioxid.

Man gjorde även ventilationsundersökning av tilluftstemperatur, lokaltemperatur, till- och från luftsflöden samt luftomsättningsmätning med spårgasteknik. För att få grepp om personalens upplevelser av förändringarna i inomhusklimatet gjordes även en enkätundersökning i samband med mätningarna.

Läs mer om reaktioner, resultat och reflektioner.
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/landstingsfastigheter

Fakta om Landstingsfastigheter i Värmland


Yta
:
Förvaltar cirka 400 000 m²egna lokaler och 70 000 inhyrda m².

Antal anställda
:
Cirka 83 medarbetare.

Aktuellt:
Landstingsfastigheter i Värmland är inne i en period med stor upprustning på lokalsidan.
LF upplåter även lokaler på den externa marknaden.