Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Miljömedicinsk enhet på Arbets- och miljömedicin

Kemikalier, buller, avgaser och föroreningar i vatten är bara några av de saker vi utsätts för i vår omgivning. Forskning visar tydlig koppling till folksjukdomar som bland annat hjärt-kärlsjuklighet, benskörhet, fetma och diabetes. Örebro läns landsting har därför bestämt sig för att satsa 3 miljoner extra varje år för en Miljömedicinsk enhet på Arbets- och miljömedicinska kliniken. Fokus i den miljömedicinska enheten kommer att ligga på miljön i våra städer, föroreningar i våra vatten och kemikalier i vårt samhälle. Vi kommer också att arbeta med inomhusmiljöer och andra miljömedicinska frågor som kliniken arbetat med under åren.

Miljörisker i våra städer
Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast. Idag lever mer än var femte svensk i en storstad. Denna stora inflyttning gör att städerna förtätas vilket ofta leder till ökade halter av luftföroreningar och buller när bebyggelse sker nära trafikerade vägar. Att föroreningar i tätortsluften kan resultera i eller bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och andra lungsjukdomar har diskuterats mycket de senaste åren. Buller från trafik kan också påverka människors hälsa. Effekter man kan se är bland annat ökat stresspåslag som kan leda till högt blodtryck, som är en riskfaktor för stroke och hjärtinfarkt. Störningar av vila och sömn är också kända negativa effekter av trafikbuller.


Vatten - vårt viktigaste livsmedel
Vi är beroende av ett hälsosamt och rent vatten för vår överlevnad. Vattenkvalitén påverkas bland annat av utsläpp i vår miljö av kemikalier. Det kan göra att vattnet kan komma att innehålla föroreningar. Men även naturliga ämnen från vår jordskorpa som arsenik och uran kan utgöra ett problem, speciellt i privata brunnar. Låga halter av läkemedelsrester har också hittats i dricksvatten vars effekter på människor än så länge är okända. De största tillskotten av läkemedel sker via avföring. Många av dessa ämnen renas dåligt i reningsverk och är svårnedbrytbara och kan därför finnas kvar länge i naturen.

Kemikalierna runt omkring oss
Kemikalier finns överallt omkring oss - bland annat i textilier, elektronisk utrustning, möbler, leksaker, plastkärl och teflonpannor. Enbart på den europeiska marknaden finns det ca 100 000 kemikalier i omlopp. Endast ett fåtal av dessa ämnen har testats angående miljö- och hälsoeffekter. Samverkanseffekter mellan olika kemikalier är till stora delar okända. Speciellt bekymmersamma kemikalier är t.ex. antibakteriella ämnen vilka misstänks bidra till utveckling av antibiotikaresistens.

Förebyggande miljöarbete
Cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar står för runt 70 % av dödsfallen i Sverige och dessa folksjukdomar tillsammans med diabetes och astma har länge klassats som livsstilsrelaterade. Forskning visar dock idag på samband mellan kemikalier, metaller och miljön i städerna med flera av våra vanliga sjukdomar som cancer, diabetes, benbrott, hjärt-kärlsjuklighet och åderförkalkning. Exempelvis kan förhöjda halter av kadmium i mat beräknas orsaka 11 procent av alla benbrott. Det motsvarar kostnader på cirka 120 miljoner i Örebro län och 4 miljarder kronor i Sverige. Därför är detta en mycket viktig del i det förebyggande arbetet för en bättre hälsa.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/miljomedicinskenhet

Bild på flicka som hoppar i en säng