Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Myggfritt på reningsverken?

Svenska reningsverk har problem med fjädermyggor.
Arbets- och miljömedicinska kliniken har gjort en utredning på ett lokalt reningsverk. Tre reningsverksarbetare hade antikroppar mot fjädermyggslarver.


Foto: Göte Mölleby.
Myggor i stora mängder trängs och trivs
i bassängen på ett lokalt reningsverk.

Ovälkomna gäster hos svenska reningsverk

Under senare år har en ”myggplåga” rapporterats i svenska avloppsreningsverk. Mygglarver av arten Chironomus riparius, en variant av fjädermyggor (myggor som inte sticks) trivs utmärkt i bassängerna och kläcks i stora mängder. Myggorna blir i sin tur attraktiv föda för spindlar, och det kan bli enorma anhopningar av levande och döda insekter.

Vad gör man åt fjädermyggorna?

I branschen har man försökt bekämpa myggsvärmarna med olika metoder, t ex UV-fällor, men det stora antalet fjädermyggor gör att dessa fällor snabbt fylls. Det uppstår halkrisk då myggornas avföring täcker golv och trappor. Levande myggor studsar mot ansiktet, döda myggor bildar därtill ett damm, som lätt virvlar upp vid rörelse i lokalerna.
Vid ett reningsverk i vår närhet upplevde personalen besvär från luftvägarna, vilket gjorde att man vände sig till kliniken för hjälp med en utredning.

Vad undersökte vi?

Vid tidigare studier har man funnit att särskilt ett hemoglobinliknande protein i larverna kan orsaka sensibilisering och allergiska reaktioner i främst luftvägarna men även i huden. Vid vår undersökning ingick därför, förutom frågeformulär kring luftvägs- och slemhinnebesvär, provtagning av kvävemonoxid i utandningsluften, spirometri och analys av Phadiatop samt specifika IgE-antikroppar (RAST) i blodserum mot mygglarver.

Vad visar vår studie?

Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna utom på en viktig punkt:
Tre av åtta reningsverksarbetare var RAST-positiva mot fjädermyggslarver medan ingen i kontrollgruppen på 16 personer var det. Resultatet redovisades på en poster vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2010 (1). Vi planerar nu fortsatta undersökningar inom detta ”nya” och medicinskt intressanta område.
Göte Mölleby

1. Mölleby G, Calo A, Hultgren O, Hagström K, Porat AM, Bryngelsson IL, Seldén A. Sensibilisering mot fjädermyggslarver (”röda mygglarver”) bland anställda vid avloppsreningsverk – en pilotstudie. Poster AR 21P. Göteborg, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2010.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 februari 2012

Innehållsansvarig: lars-gunnar gunnarsson

Publicerad av Annika Gelin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/myggor