Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Inlärning ger bättre sömn för sköterskor i skift

Sjuksköterskorna och undersköterskorna på avd 15 på Centralsjukhuset i Karlstad sover bättre. De har fått gå kurs hos AMM:s psykolog om sömn, skiftarbete och återhämtning.


Foto: Annika Gelin.

Marie Ekberg och Anna-Lena Svalberg, avdelningschef vid avdelning 15, Centralsjukhuset i Karlstad vid den nya schematavlan som underlättat för planering och schemaläggning.

- En sån här utbildning ger jättemycket!
- Vi får diskutera öppet!
- Vi får tid till detta!

Kommentarerna haglar i rummet. Det är torsdag eftermiddag, en blek februarisol letar sig in genom fönstret. I ett konferensrum på Centralsjukhuset i Karlstad sitter ett gäng sjuk- och undersköterskor från avdelning15. De har samlats för att få veta resultatet av en undersökning de deltagit i kring sömn, skiftarbete och återhämtning.

Pierre Mood, psykolog på Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro berättar om resultatet. Han trivs. Gruppen är pratglad och stämningen positiv och öppen.

Vad har hänt?

Undersökningen av de 35 sköterskorna och undersköterskorna med varierad årsarbetstid består av tre delar:

· En utvärdering av deltagarnas arbetscheman med arbetstidsinstrumentet ARTUR.
· En utbildningsinsats. Deltagarna har fått ett inlärningsformulär på temat sömn och insomningstrategier vid skiftarbete. Som en kontroll att informationen har gått in har de sedan fått besvara tio frågor.
Efter två veckor har gruppen fått en föreläsning med samma information som i inlärningsformuläret. De har då fått diskutera några av frågorna.
· En mätning av deltagarnas sömnkvalitet med Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) före och efter utbildningsinsatsen i mars och i oktober.

Resultatet

Undersökningen visar att inlärning ger effekt. Deltagarna har fått fördjupad kunskap kring faktorer som påverkar hälsosamt skiftarbete. Insomningstiden har sänkts markant från förmätningens 40 minuter till eftermätningens 27 minuter. Den upplevda sömnkvalitén har höjts. 74 procent upplever sig ha ”ganska bra till mycket bra sömn” jämfört med 53 procent vid förmätning. Deltagarnas arbetsscheman hamnar inom det lägsta procentintervallet gällande risk för trötthet, misstag och olyckor. Önskade scheman är bättre än färdiga.

Avdelningschefen och schemagruppskollegan summerar

- Den här undersökningen har gjort skillnad för de flesta – då var det värt tiden! Vi ska hålla dessa frågor aktuella och i det arbetet är det värdefullt med en bra och respekterad schemagrupp, säger Anna-Lena Svalberg, avdelningschef.

- Det har blivit bättre för oss, det tar mindre tid nu, säger Marie Ekberg som sitter i schemagruppen.

- Nu gäller det att vi för över kunskapen om sömnstrategier till yngre kollegor, säger Anna-Lena Svalberg.


Foto: Annika Gelin. 
Pierre Mood, psykolog vid Arbets- och miljömedicinska kliniken.

Psykologen summerar

- Engagemanget hos personalen och deras chef har varit mycket högt – däribland en hög svarsfrekvens på frågorna, säger Pierre Mood.

- Undersökningen visar tydligt hur viktigt det är att vinkla information så att det är relevant för målgruppen. Motivationsfaktorn är avgörande för ett bra resultat, säger Pierre Mood.
Annika Gelin


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/skiftprojekt

Fakta kring undersökningen om sömn, skift och hälsa på avdelning 15, Centralsjukhuset i Karlstad


Avdelning 15 är en kirurgisk avdelning med ca 5 nya patienter varje dag. De flesta patienter stannar i medeltal 1 – 3 dagar. Sjuk- och undersköterskorna som deltog i undersökningen hade ett åldersspann mellan 28 till 59 år.

Avdelningschefen beskriver den psykosociala arbetsmiljön som positiv med en bra stämning i arbetsgruppen men flera förändringsprocesser de senaste åren och ett stort antal föräldralediga har ökat belastningen på de erfarna. Vårdtyngden har ökat medan bemanningen har stått still.

· Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) är ett självskattningsformulär som avser mäta sömnkvalitet utifrån olika aspekter – bland annat sömnlängd, uppvaknanden under den huvudsakliga sömnperioden (nattsömn eller dagsömn beroende på arbetsschema), insomningstid från att lampan släckts och upplevd sömnkvalitet.

· Arbetstidsutvärderaren ARTUR utvärderar scheman enligt en modell som skattar individens sömnighet under arbetstid och fritid, men också den förväntade riskfyllda tröttheten som kan leda till misstag eller olyckor – så kallad riskfylld vakentid.