Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rapporter från Camtö

2019

SMS-larm till lekmän vid hjärtstopp utanför sjukhus

Röntgenbehandling vid hudcancer och basaliom

Health economic evaluation on the prevention of fall and fall-related injuries in hospitals and residential aged care facilities – a systematic review. För mer information kontakta Camtö.

2018

Pulverinhalatorer med fast kombinationsterapi vid astma och KOL

Multifokal transkutan elektrisk stimulering vid spasticitet

Avkodningsträning vid dyslexi

Behandlingseffekt av Deep Oscillation® vidlymfödem och lipödem

Elektroniska larm för prevention av fall och fallskador i slutenvården

Drönarmedierad tillgång till defibrillator vid plötsligt hjärtstopp

Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i kärlgraft

Blodtryckssänkande effekt av yoga vid hypertoni

Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i knä- och höftprotes

Rehabilitering av nedsatt synfunktion efter stroke

Effekt av ortosbehandling vid knäledsartros

Diagnostisk tillförlitlighet för kolorektala levermetastaser med CT, PET-CT och MR  

Medicinsk bedömning och diagnostik av nytillkomna symtom via digitala vårdbesök

Interaktiv telemedicin vid långvariga sjukdomstillstånd

Silverförband vid behandling av kroniska bensår– en snabböversikt

Nyttan av pumpstövel vid långsamläkande sår

Behandling med intermittent pneumatisk kompression vid lymfödem

Endoskopisk thyroidektomi via incision på halsen vid struma

2017

Spirometri vid rökstopp

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer

Desinfektion av injektionsportar - en systematisk översikt

Elektroniskt hjälpmedel för egenmonitorering av viktförändringar vid behandling av hjärtsvikt i hemmet

Aktuellt evidensläge för behandling av långvariga besvär med nageltrång

Bassängträning vid behandling och rehabilitering. En uppdatering av kunskapsläget

Yoga vid behandling av olika former av depression 

Portfria perifera venkatetrar och risk för infektion - en systematisk översikt

Prevention och behandling av trycksår


 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 september 2019

Innehållsansvarig: Louise Olsson

Publicerad av Maria Ekholm Takman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/camtorapporter