Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Synpunkter på din resa

Vi vill gärna veta om du har du synpunkter kring din resa med skolskjuts, serviceresa eller bussresa. Använd formuläret på Länstrafikens webb för smidigast hantering av ditt ärende.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 4. November 2020