Logo for the website Logo for the website

95. Kontakt - högstadiet (13-15 år)

Social färdighetsträning i grupp

Wed 12 Jan - Wed 27 Apr 2022
00:00 - 00:00
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Ungdomar, föräldrar

Ungdomar med autism med normalbegåvning i åldern 13-15 år samt deras föräldrar.

Syfte

Att förbättra kommunikationsförmågan genom träning i grupp samt att ge föräldrar verktyg att stötta ungdomens utveckling.

Tid

13 tillfällen. Kl. 14:30 - 16:00. 

1. Onsdag 12 januari - föräldraträff, kl. 16:00 - 17:00

2. Onsdag 9 februari

3. Onsdag 16 februari

4. Onsdag 23 februari

5. Onsdag 2 mars

6. Onsdag 9 mars

7. Onsdag 16 mars

8. Onsdag 23 mars

9. Onsdag 30 mars

10. Onsdag 6 april

11. Onsdag 13 april

12. Onsdag 20 april

13. Onsdag 27 april

Sista anmälningsdag 

2021-12-12

Ytterligare information

Intresseanmälan.

Mellan föräldraträffen och kursstart sker ett individuellt bedömningssamtal där gruppledarna gör en bedömning tillsammans med vårdnadshavare och ungdom om insatsen är lämplig för ungdomen.

Begränsat antal deltagare.

Kursansvarig

Marianne Ryberg

leg psykolog

Kursledare

Marianne Ryberg

leg psykolog

Evelina Karvonen

specialpedagog

Marie-Louise Djupström

specialpedagog