Logo for the website Logo for the website

Utveckling av traumacentrum Örebro

Universitetssjukhuset Örebro har sedan några år tillbaka en traumajour som nås dygnet runt. Utvecklingen av traumaverksamheten på USÖ drivs som, ett projekt för att ytterligare förbättra omhändertagandet av traumapatienter på USÖ.

Traumaverksamheten på Universitetssjukhuset i Örebro har utvecklats under flera år. USÖ kan nu ta hand om alla slags traumapatienter dygnet runt. I dagsläget är den enda begränsningen postoperativ neurointensivvård för barn under 15 kg. Flera satsningar har genomförts, exempelvis genom etablering av neurokirurgi, uppbyggnad av bäcken- och ryggverksamhet och etablerandet av en särskild traumabakjour.

Trauma akuten USÖ

Verksamheten har fram till nu letts och följts upp klinikvis samt genom den så kallade traumagruppen som består av läkare från olika verksamheter. 2020 startades ett projekt för att skapa ett traumacentrum. Nu ska en tydlig och formell organisation skapas för att traumaverksamheten på USÖ fortsättningsvis ska kunna utvecklas.

Under hösten skapas bland annat en särskild akut- och traumaavdelning där de medarbetare som arbetar där blir specialiserade på vård av traumapatienter. Detta är en del i att förbättra omhändertagandet av akut- och traumapatienter.

Läs mer på hemsidan för Traumacentrum Örebro

Contacts

Ioannis Ioannidis

Överläkare

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Ewald Ornstein

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 11, 2021