Logo for the website Logo for the website

Kommunala tillgänglighetsrådet i Lekebergs kommun

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Jette Bergström Socialdemokraterna Ledamot 1
Barbro Göransson Centerpartiet Ersättare 2

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020