Logo for the website Logo for the website

Mälardalsrådets rådsmöte

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ledamot 1
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 2
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 3
Jan Murman Sverigedemokraterna Ledamot 4
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 5
Greger Persson Sverigedemokraterna Ledamot 6
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Ledamot 7
Kenneth Lantz Vänsterpartiet Ledamot 8
Maria Odheim Nielsen Vänsterpartiet Ledamot 9
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 10
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ersättare 11
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Ersättare 12
Ola Karlsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 13
Oscar Lundqvist Sverigedemokraterna Ersättare 14
Carola Sunesson Sverigedemokraterna Ersättare 15
Tom Persson Sverigedemokraterna Ersättare 16
Bo Ammer Sverigedemokraterna Ersättare 17

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020