Logo for the website Logo for the website

Sverigedemokraterna

  • 073-0848631 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2020-02-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020