Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Lindesberg kommun 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 1, 2023