Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 221 29 68 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommunala handikapprådet i Nora kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Riksteatern i Örebro län, styrelse, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Kulturnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020