Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Jämställdhetsråd, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Viltförvaltningsdelegation, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020