Logo for the website Logo for the website

Planerings- och organisationskommitté

Planerings- och organisationskommittén är ett av regionstyrelsens rådgivande forum.

Kommittén består av 12 ledamöter som utses av regionstyrelsen.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 2
Charlotta Englund Centerpartiet Ledamot 3
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 4
Willhelm Sundman Liberalerna Ledamot 5
Monika Aune Miljöpartiet de Gröna Ledamot 6
Elin Jensen Sverigedemokraterna Ledamot 7
Jihad Menhem Vänsterpartiet Ledamot 8

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 6, 2020