Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 072 333 26 70 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Länsmusiken i Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Patientnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Kulturnämnd, Politisk organisation ledamot 2021-04-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2022-06-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020