Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Resultat av den region-övergripande SPUR-inspektionen 2016-2017

Under våren 2017 avslutades de sista inspektionerna på kliniker och vårdcentraler i länet.
Nu kommer nästa steg – att jobba vidare med de förbättrings-förslag ni har fått på just din vårdcentral eller din klinik.
Det största jobbet kommer att göras av er som är ute i verksamheterna. Vi har redan sett exempel på detta och hoppas att ni kan hålla utbildningsfrågorna levande i den dagliga verksamheten. Tanken är ju inte att utbildning är något som skall ha ett eget spår utan vara en integrerad del av det vi gör varje dag.  Vissa delar av åtgärdsbehoven är gemensamma för alla specialiteter och detta kommer vi i övergripande studierektorsgruppen i regionen, ÖSRG, att jobba vidare med på olika sätt. I första hand handlar det om hur vi i regionen arbetar med kompetensvärdering, återkoppling av kompetens samt hur vi jobbar med ledarskap och handledarskap. Som vi övergripande studierektor ser det är målet att vi skall kunna utbilda ST-läkare som i sin kliniska vardag är skickliga i sitt hantverk, har en god reflektionsförmåga och som kan och vill axla ansvaret som medicinska ledare och förhoppningsvis även ett chefskap.

Nedan finner ni resultatet från alla SPUR-inspektioner och även en sammanställning över de omdömen som getts inom respektive område.

Vid inspektionen bedöms följande områden:
A.  Verksamheten. Är den allsidig? Inkluderar den jour?
B.  Medarbetarstab och interna kompetenser. Har enheten läkare med relevant specialistkompetens? Har handledarna genomgått handledarutbildning?
C.  Lokaler och utrustning. Är de moderna och ändamålsenliga?
D.  Tjänstgöringens uppläggning. Finns preciserade utbildningsprogram?
E.  Handledning och uppföljning. Har alla ST-läkare en personlig handledare? Genomförs
handledningen regelbundet?
F.  Teoretisk utbildning. Erbjuds ett tillräckligt antal kurser? Finns regelbunden internutbildning?
Finns schemalagd tid för självstudier?
G.  Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Erbjuds utbildning i vetenskapligt förhållningssätt?
Förekommer samarbete med forskande enhet? Genomför ST-läkare ett vetenskapligt arbete?
H.  Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens. Ges handledning i
kommunikationsfärdighet?
 
Punkterna graderas från en skala A-D
A  Uppfyller SOSFS och SPUR:s kriterier för god utbildning
B  Uppfyller SOSFS
C  Uppfyller SOSFS med vissa brister – åtgärder rekommenderas
D  Uppfyller ej SOSFS– åtgärder krävs

Till sist ett stort tack till alla er som varit delaktiga. Trots visst strul flöt inspektionsrundan på oerhört smidigt!

Madelene Andersson
Regionövergripande ST-studierektor

Mia Tavander
Biträdande regionövergripande ST-studierektor


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 maj 2019

Innehållsansvarig: Mats G Karlsson

Publicerad av Anna Wadefjord