Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län vill förebygga livmoderhalscancer

Den 1 oktober startade Region Örebro län den utökade gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor över 59 år. Den nya åldersgränsen i vårdprogrammet innebär att kvinnor lämnar sitt sista cellprov efter 64 års ålder. Det innebär att alla kvinnor i åldern 64-69 år (född ner till 1948) kommer få ett engångserbjudande till cellprovtagning på en av fyra barnmorskemottagningar i länet, Olaus Petri, Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.

– Att erbjuda alla en tid kommer att ta två år. Kvinnor upp till 63 år kommer däremot att ingå i det vanliga kallelsesystemet och kallas till respektive mottagning de är listade på. Kallelse till screening för denna grupp kvinnor kommer också att ta två år, säger Yvonne Skogsdal, vårdutvecklare och samordningsbarnmorska vid Region Örebro län.

Start av egenprovtagningsstudie

Samtidigt startar nu ”Egenprovtagningsstudien” där forskare från Region Örebro län vill utvärdera egenprovtagning hos kvinnor i den gruppen kvinnor som nu kallas i detta engångserbjudande (åldrarna 64-69 år). I studien undersöks om egenprovtagning är lika bra som provtagning av barnmorska när det gäller att analysera provet för humant papillomvirus (HPV).

– Om egenprovtagning är lika bra som professionell provtagning skulle det kunna innebära att kvinnor kan ta sina tester i hemmet istället för att uppsöka vården och att fler kvinnor kanske väljer att delta i screeningen framöver, säger Gisela Helenius, projektledare för det tvärvetenskapliga teamet vid Region Örebro län.

Möjlighet att delta i studien

Alla i åldersgruppen 64-69 år som kallas till gynekologisk cellprovtagning kan delta i studien. En inbjudan till studien bifogas kallelsen till patientens barnmorskebesök. Anmälan till studien görs på www.1177.se och sedan skickas ett provtagningsmaterial till patientens hemadress. Mer information om studien finns på inbjudan och på www.1177.se.

Forskningsgruppen

Forskningsgruppen leds av Mats G Karlsson, överläkare och adjungerad professor. Gabriella Lillsunde Larsson och Gisela Helenius leder det tvärvetenskapliga teamet i rollen som projektledare. Projektet utgår från Region Örebro län och flera verksamheter inom hälso- och sjukvården är delaktiga.

Vid ytterligare frågor kontakta

Har du frågor om den gynekologiska cellprovskontrollen?
Kontakta på telefon 019-602 70 29.

Har du frågor om egenprovtagningsstudien?
Kontakta på telefon 019 - 602 37 47. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 november 2017

Innehållsansvarig: Elin Abelson

Publicerad av Elin Abelson