Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

HTA-enheten CAMTÖ

Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro

Health Technology Assessment (HTA) innebär att man söker, granskar och sammanställer det vetenskapliga underlaget för en specifik fråga inom diagnostik eller behandling. I första hand rör det nytta och risker ur ett patientperspektiv men det innefattar också hälsoekonomiska och etiska aspekter.

Har du förslag på en metod eller insats inom hälso- och sjukvården som bör granskas?
Välkommen att kontakta oss här

Så här rapporterar vi vårt HTA-arbete

Upplysning: En enklare tjänst med litteratursökning och sammanställning men utan kvalitetsgranskning. 

Systematisk översikt: Genomlysning med samma krav på noggrannhet och transparens som en vetenskaplig studie.

 

CAMTÖ


- granskar det vetenskapliga underlaget för vårdens metoder

- är därigenom en resurs för ledning, chefer och anställda 
  vid införande av ny metodik, indikationsglidning eller inför 
  utmönstring

- presenterar SBU:s rapporter samt redogör för aktuell praxis i
  Region Örebro län för Rådet för Medicinsk Kunskapsstyrning

- leder utvecklingen för ett närmare HTA-samarbete inom
  Uppsala - Örebroregionen

- deltar i SBU:s nationella HTA-nätverk

- erbjuder utbildning inom evidensbaserad medicinÅrsredovisning 2016 

Årsredovisning 2015  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 oktober 2017

Innehållsansvarig: Louise Olsson

Publicerad av Iréne Pettersson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/camto