Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arkiv systematiska översikter och rapporter

2016
Reversering av bensodiazepinintoxikation med Flumazenil

Elektrodplacering vid ECT 

Kostråd till allmänhet och patienter på videolänk

Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro

Effekt av Balance Wear

2015
Formulär för att utvärdera depression, suicidrisk

Transkraniell magnetkamerakontrollerad fokuserad ultraljudsbehandling för essentiell tremor, neuropatisk smärta och Parkinsons sjukdom 

Rekonstruktion med fettransplantation efter bröstcancer - onkologiskt utfall

Läkemedelsavgivande ballonger och stentar vid behandling av symtomgivande benartärsjukdom

Temperaturmätning med temporalisscanner 

Preop helkroppstvätt
 

High intensity functional

Vad finns för vetenskapligt belägg för användande av Yoga

Användning av Albumin

Användning av Nevisense

2014
Bildterapi - en systematiska litteraturöversikt  

Utredning och behandling av åderbråck - sammanfattning av ett vårdprogram från NICE 

Finns evidens för taktil stimulering

2013
Kartläggning av användning av skattningsskalor vid förstämningssyndrom inom Örebro län 

Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer 

Uppdatering av systematisk översikt av effekter vid intervention med digitalt protesknä (2009)

2012

Ger styrketräning ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation 

Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi  


Dupuytrens kontraktur och injektionsbehandling med Collagenase Clostridium Histolyticum (CCH) 

Divertikulit och risk för koloncancer 

Hyperbar oxygenbehandling vid olika sjukdomstillstånd 

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid Apomorfinbehandling  

2010
Effects of whole body vibration - a systematic review of randomized, controlled trials. Updated English version. G.Lohse, Y.Nilsagård 

Utvärdering av effekten av mindfulness vid stress, depression och ångest 

PCT - jämfört med CRP

Diabetes socioekonomiska faktorers betydelse

2009
Uppdatering av vibrationsträning 

Akupunkturuppgradering  

Systematisk översikt av effekt vid intervention med digitalt protesknä  

Effekter av vibrationsträning  

Utvärdering av tryckreglerande madrassers preventiva och behandlande effekt vid trycksår - en systematisk kunskapsöversikt 

Urininkontinens organisation och omhändertagande i primärvården 

Ökat deltagande i mammografihälsokontroller

Kartläggning av kunskap, förhållningssätt och tillämpning av evidensbaserad vård hos personal med medellång vårdutbildning inom Örebro läns landsting 
 

2008
PET CT 

Jämlik hälsa – en begränsad förstudie   

2007
Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär 

Praxis-studien astma/KOL

Främjande av fysisk aktivitet – en praxisstudie inom hälso- och sjukvården i Örebro Läns Landsting   

2006
Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravid kvinnor - en sammanställning av vetenskapligt underlag
 

2004
EVLT-behandling av varicer  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 januari 2019

Innehållsansvarig: Louise Olsson

Publicerad av Maria Ekholm Takman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/arkiv-rapporter