Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arkiv

2016
Behandling av hetsätningsstörning

Surgical treatment of gallbladder cancer

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram

Fosterdiagnostik med mikroarray för utökad analys av kromosomer

Fosterdiagnostik med Next-generation NGS

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke. Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkan, åtgärder

Instrument för bedömning av suicid

Uppföljning av Rapport: Omhändertagande av sköra äldre

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

2015
Kosttillägg för undernärda äldre

Nytta och risk bland äldre på NOAK och orala trombocythämmare

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt- kärlsjukdom

Behandling av depression hos äldre Bilaga:Enheten för läkemedelsfrågor

Rehabilitering av äldre personer med höftfraktur

Tidig koordinerad utskrivning av fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre med stroke

Rehabilitering med motion vid kronisk hjärtsvikt

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros/knäartros

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer

Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor

Multimodal rehabilitering vid långvarig ländryggsmärta

Hostmaskin (mekanisk in- exsufflation) vid neuromuskulära sjukdomar

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom

Temperaturmätning med temporalisscanner

Endovasculär behandling av bukaortaaneurysm

2014
Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus - med fokus på sköra äldre

Svårläkta sår hos äldre

Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester och insatser

Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

ADHD-diagnostik och behandling vårdens organisation och patientens delaktighet

Laserbehandling vid nacksmärta

Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer

Insulinpumpar vid diabetes och kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes

Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer

Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer

Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest och förstämningssyndrom

Behandlingstid vid borreliainfektion

2013
Mat vid fetma   bilaga

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre

Autismspektrumtillstånd - diagnostik och insatser

Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörning

Skattning av njurfunktion

Schizofreni - Läkemedelsbehandling patientens delaktighet

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom


Transient elastografi vid leverfibros och levercirros 

2012

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens inom primärvården

Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom

Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer

2011
Godartad prostataförstoring med avflödeshinder

Blödande magsår

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

Vakuumassisterad sårbehandling

Perifert inlagd central venkateter (PICC)

Molekylärdiagnostiska test för män med ökad sannolikhet för prostatacancer

Datorassisterad granskning inom mammografi-screening CAD

Lasermedierad värmebehandling av levermetastaser

Kateterburen ablationsbehandling vid förmaksflimmer

Perkutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik vid ryggsmärta

Blödarsjuka

Hemblodtrycksmätning

2010
Rehabilitering vid långvarig smärta

Triage

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Antibiotika som profylax vid kirurgi

Sömnbesvär hos vuxna

Mat vid diabetes

Dopamerga medel vid restless legs syndrom

Silverförband vid behandling av kroniska sår

Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma

Cilostazol vid behandling av fönstertittarsjuka (claudiocatio intermittens)

2009
Patientutbildning vid diabetes

Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes

Egna mätningar av blodglukos vid diabetes

Ljusterapi

Vacciner till barn - skyddseffekt och biverkningar

Leukocytaferes

Datorstödd träning för barn med ADHD

2008
Öppenvinkelglaukom (grön starr) - diagnostik, uppföljning och behandling

Behandling av ångestsyndrom: en systematisk litteraturöversikt

Mätning av kväveoxid i utandningsluft vid astma

Screening för bukaortaaneurysm

Ranibizumab för behandling av åldersförändringar i näthinnans gula fläck

2007
Dyspepsi och reflux

Operation vid brytningsfel i ögat

Perkutan vertebroplastik vid svår ryggsmärta pga kotkompression

2006
Metoder för att främja fysisk aktivitet

Hjärnskakning - Övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång

Metoder för behandling av långvarig smärta

2004
Fetma - problem och åtgärder

Behandling av depressionssjukdomar

2000
Behandling av astma och KOL

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 mars 2018

Innehållsansvarig: Louise Olsson

Publicerad av Ulrika Friberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/arkiv-sburapporter