Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Testamente

- en gåva för livet!

Genom att skriva ett testamente till förmån för Stiftelsen för medicinsk forskning vid universitetssjukhuset i Örebro - Nyckelfonden stöder du den medicinska forskningen vid Universitetssjukhuset i Örebro. Din gåva kommer därmed att kunna leva länge och hjälpa många. 

Allt som testamenteras till Nyckelfonden är befriat från arvs- och gåvoskatt, vilket innebär att vi kan garantera att varje gåva oavkortat går till forskningen. 
 
Vid upprättande av ett testamente finns vissa krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat. Underskriften måste bevittnas av två vittnen som ska vara närvarande samtidigt. Observera att det finns vissa begränsningar avseende vem som får vara vittne, t.ex. får inte vissa närstående vara vittnen. Skriv testamentet klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du avser med testamentet. Om Nyckelfonden är mottagare är det viktigt att också ta med organisationsnumret för Nyckelfonden, vilket är 875001-9807. 

Ett testamente till förmån för Nyckelfonden kan exempelvis innefatta att

  • samtlig kvarlåtenskap skall tillfalla Nyckelfonden
  • viss andel av kvarlåtenskapen skall tillfalla Nyckelfonden
  • viss egendom såsom kontanter, guldsmycken, värdepapper fastigheter etc. ska tillfalla Nyckelfonden.

Nedan följer några olika mallar som exempel på hur du kan inkludera Nyckelfonden i testamentet:

  1. Använd denna mall när du vill att barnen bara ska få sin laglott och återstoden ska gå till Nyckelfonden.
  2. Använd denna mall när du vill att viss andel av kvarlåtenskapen skall tillfalla Nyckelfonden.
  3. Använd denna mall när du vill att samtlig kvarlåtenskap skall tillfalla Nyckelfonden.
  4. Använd denna mall när ni som är makar/sambor i första hand vill ärva varandra. När ni båda har avlidit, vill ni att det som finns kvar ska tillfalla Nyckelfonden.

För att säkerställa att testamentet blir korrekt upprättat bör en jurist  konsulteras.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 mars 2018

Innehållsansvarig: Annika Rosdahl

Publicerad av Ulrika Friberg

Stöd forskningen

Hjälp Nyckelfonden stödja forskningen
Plusgiro 90 02 98-1  
Bankgiro 900-2981
Sms-gåva, 72 977, skriv "Nyckel" följt av valfritt belopp
(exempelvis nyckel50)

Betalning via utländsk bank
8452-5, 803 004 619-0
IBAN
SE63 8000 0845 2580 3004 6190
SWIFT SWEDSESS

Tfn 019-602 10 04
E-post nyckelfonden