Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

En väg in för studieförfrågningar

Här kan du sända in din studieförfrågan/feasibility.

I ett led för att underlätta för företag samt ge stöd till kliniker vad gäller flödet av studieförfrågningar/feasibilities, har vi skapat en funktionsbrevlåda.

Skicka ett mail med din studieförfrågan till vår funktionsbrevlåda (du får skriva in mailadressen manuellt):

Din studieförfrågan bör innehålla
För att vi ska kunna identifiera intresserade prövare/kliniker, ser vi helst att så mycket relevant information som möjligt finns med i förfrågan utan krav på sekretessförbindelse i det initiala skedet.

En studieförfrågan bör helst innehålla följande punkter:

  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV)
  • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker samt eventuellt krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Om Sverige är valt som land
  • Om studien har skickats till annan kontakt inom Region Örebro län är vi mycket tacksamma om ni kan delge oss vem/vilka som ni tidigare har varit i kontakt med.
  • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter till CRO/företag

Har du redan etablerade kontakter med klinik/forskare?
I de fall där du som företag/CRO/annan sponsor redan har etablerade kontakter med prövare eller annan representant  på klinik och sänder din förfrågan dit via e-post, så ska en kopia även skickas till funktionsbrevlådan ovan. Detta förbättrar vår möjlighet till uppföljning.

Om du önskar att nå ut till regionala noden Forum Uppsala-Örebro eller övriga noder i Sverige så finner du kontaktuppgifter via "Kliniska studier Sverige. 

Om du som prövare inom Region Örebro län önskar ta emot studieförfrågning som kommer in via vår funktionsbrevlåda, anmäl detta till funktionsbrevlådan feasibility alternativt avdelningen för kliniska prövningar.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 januari 2019

Innehållsansvarig: Anna Axelsson, projektledare

Publicerad av Catrine Haglund

Avdelningen för kliniska prövningar

Avdelningen för kliniska prövningar  (AKP) samt forskningsverksamma kliniker inom Region Örebro län tar emot studieförfrågningar från frågeställare såsom CRO, läkemedelsföretag och Forum Uppsala-Örebro.

Inkommande förfrågningar tas om hand av AKP som har en väletablerad infrastruktur och lång erfarenhet inom området kliniska studier. Avdelningen har även en stor lokal kännedom om forskande kliniker inklusive ett omfattande nätverk.

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP)

Tel: 019-602 62 34