Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Liselotte Hermansson

Forskningshandledare, adj. professor, leg. arbetsterapeut

Liselotte HermanssonCV 

Forskningsområde

Min vetenskapliga verksamhet har utgått från frågor i min kliniska vardag med behandling av barn och ungdomar med reduktionsmissbildning i extremiteterna, främst armar och händer, och vuxna med armamputation. Forskningsområdet har nu breddats och omfattar personer med varierande funktionstillstånd, allt ifrån barn till äldre, från missbildningar till psykiatriska tillstånd. Säkra metoder behövs för utvärdering av de behandlingar vi ger, både för vidare planering för den enskilde individen men också för att mäta utfallet på gruppnivå och skapa evidens för behandlingsmetoderna. Forskningen omfattar därför två områden:

Utveckling och prövning av instrument med fokus på funktions- och aktivitetsförmåga hos personer med funktionsnedsättning

Beskrivning av funktion, aktivitetsförmåga och delaktighet, samt utvärdering av interventioner för personer med, eller med risk för, aktivitetsbegränsning. 

Pågående projekt

  • Bedömning av svårigheter i vardagen - utvärdering av frågeformuläret WHODAS 2.0 för patienter inom psykiatrin
  • Development of the Assisting Hand Assessment-PAD: A Rasch-built performance measure for people with unilateral upper limb prosthesis, amputation or reduction deficiency.
  • Development of the Orthotic Prosthetic Users’ Survey – Upper Extremity Functional Status module version 3.0 – OPUS-UEFS 3.0.
  • Effekt av ett kraftgenererande hjälpmedel för personer med nedsatt styrka i hand – utvärdering av SEM-glove
  • Sambandet mellan proteskontroll och daglig protesanvändning.
  • Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand
  • The value of a powered wheelchair - spouses' perspective
  • Jämförelse av drop-in mottagning  och planerade besök för personer med behov av skoinlägg.
  • Rollator som hjälpmedel för äldre personer: behovsbedömning och förskrivningsprocess

Handledaruppdrag

Ahmed Amer (huvudhandledare)
Ulrika Westerling (huvudhandledare)
Cathrine Widehammar (huvudhandledare)
Lis Sjöberg (huvudhandledare)
Paulina Norén (bihandledare)
Sietke Postema (bihandledare)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 februari 2019

Innehållsansvarig: Liselotte Hermansson

Publicerad av Nicholas Ståhl Haldosen

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ufchermansson

Kontakt

Postadress

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
S-huset vån. 2
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Besöksadress

S:a Grev Roseng, S-huset, vån 2, USÖ

Telefon

019-602 58 97

E-post till Liselotte Hermansson