Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Corona / covid-19, för dig inom primärvård

Här finns samlad medicinsk information (kopplat till coronaviruset/covid-19) som bedöms vara av intresse för personal inom primärvård.

Dokument och riktlinjer

Örebro
Samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov i Örebro kommun uppdaterad 24 november

Covid-avdelning Tullhuset rutin

Samverkan kring våra mest sjuka äldre i Lekebergs kommun

Söder

Samverkan kring våra mest sjuka äldre i Kumlas, Hallsbergs och Askersunds kommuner

Väster
Samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov i västra länsdelen 
Uppdaterad: 12 november

Samverkan korttidsvård i västra länsdelen
Uppdaterad: 2 december

Samarbete mellan Treklövern och Covid-19-avdelningen MAVA
Uppdaterad: 18 december

Norr
Samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov - norra länsdelen
Uppdaterad: 15 oktober

Fysioterapi

Fysioterapeuternas uppdrag på kommunala boenden och inom hemrehabilitering i samband med Covid-19

Andningsfrämjande åtgärder vid Covid-19

Bildspel om andningsfrämjande åtgärder vid Covid-19

Fysioterapeutisk rehabilitering efter Covid-19 Ny 13 augusti

Nutrition
Tillfälligt förändrat uppdrag för dietist i primärvården i samband med Corona-pandemin Ny 12 maj

Vårdnivåbedömning
Förslag på arbetssätt för distriktsläkare vid vårdnivåbedömning under pandemi covid-19 Region Örebro län Uppdaterad 11 november

Anhöriga/närstående
Handlingsplan för närståendes närvaro hos svårt sjuka Uppdaterad 18 maj

Covid-19 behandling i hemsjukvård och VOBO
Covid-19 behandling i hemsjukvård och VOBO Uppdaterad 17 dec

Syrgasbehandling vid konstaterad Covid-19 hos patienter på särskilt boende för äldre (SÄBO)
Ny: 7 december

Sjukskrivning
Aktuellt inom området sjukskrivning med anledning av coronapandemin

Palliativ vård
Förstärkt samverkan runt patienter med Covid-19 i kommunerna, Region Örebro län

Kommunala akut- och buffertförråd - utökade volymer för behandling av Covid-19

Läkemedelsbehandling vid palliativ vård (covid-19)

Läkemedelsbehandling i livets slutskede (covid-19) Socialstyrelsen Uppdaterad 28 april

Palliativt utvecklingscentrum

Arbetsgivare och arbetsledare för personal som arbetar med brukare som använder vissa andningshjälpmedel
Vid hembesök hos person med andningshjälpmedel:
Hemventilator/CPAP mm (risk aerosolsmitta)
(informationsblad) Ny 23 april

Vårdhygien
Vårdhygieniska riktlinjer


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 december 2020

Innehållsansvarig: Björn Strandell

Publicerad av John Swensson