Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Folkhälsa

En kvinna, en man och tre små barn ute på promenad en höstdag. Ett barn går, ett av barnen sitter i en barnvagn som dras av kvinnan och det minsta barnet sitter i bärsele på mannens rygg. 

Folkhälsan är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen som helhet. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad inom befolkningen och ett allmänt gott hälsoläge i befolkningen.

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är elva målområden.

Folkhälsoarbetet i Örebro län innebär systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela länets befolkning.

Region Örebro län, kommunerna och länsstyrelsen har ett tydligt uttalat ansvar i folkhälsoarbetet, men en rad andra myndigheter och organisationer har inom sitt verksamhetsområde ansvar som berör ett eller flera av folkhälsans målområden.

Dessa sidor handlar om hur Region Örebro län arbetar med folkhälsa och hur folkhälsan ser ut i vårt län.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 juli 2018

Innehållsansvarig: Anna Jakobsson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/folkhalsa