Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Liv & hälsa ung

en enkätundersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

 

Genom undersökningen Liv & hälsa ung får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Liv & hälsa ung delas ut till alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län vart tredje år. Undersökningen, den sjätte i ordningen, genomfördes senast våren 2017 som webbenkät med möjlighet att få enkäten på svenska, engelska och teckenspråk.

Resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningarna används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

I vänsterspalten finns länkar med resultat från de tre senaste undersökningarna. Resultat från undersökningen 2017 finns även presenterade på www.folkhalsodataorebrolan.se


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 oktober 2018

Innehållsansvarig: Carina Persson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/livohalsaung

Kontakt

Staben hållbar utveckling
Regionkansliet
Carina Persson
Epidemiolog
072-742 74 82
mail

Jim Lindström
Folkhälsoanalytiker
076-802 71 86
mail

 

Område Välfärd och folkhälsa
Förvaltning Regional utveckling
Fredric Welander
Utvecklingsledare
mail

Ida Broman
Utvecklingsledare
019-602 63 46
mail

Marie Cesares Olsson
Utvecklingsledare
019-602 63 22
mail

Lena Uvhagen
Utvecklingsledare
019-602 75 68
mail