Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Information om Liv & hälsa ung och kontakt

En enkätundersökning om Livsvillkor, Levnadsvanor och Hälsa i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län.

Genom undersökningen Liv & hälsa ung får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Liv & hälsa ung delas ut till alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län. Undersökningen genomfördes senast som webbenkät med möjlighet att få enkäten på svenska, engelska och teckenspråk våren 2017. 

Resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningarna används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Läs mer och hämta information om de senaste undersökningarna:

Liv & hälsa ung 2017

Liv & hälsa ung 2014

Liv & hälsa ung 2011

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 juni 2017

Innehållsansvarig: Carina Persson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/infolivohalsaung

Kontakt

Statistiker
Staben Hållbar utveckling, Regionkansliet
Region Örebro län
Carina Persson:
019- 602 74 82, mail

Folkhälsoanalytiker
Jim Lindström
Staben Hållbar utveckling, Regionkansliet
Region Örebro län
019-602 70 46, mail

Utvecklingsledare
Område välfärd och folkhälsa, Regional utvecklingsförvaltning
Region Örebro län
Fredric Welander:
019-602 74 90, mail

Utvecklingsledare
Område välfärd och folkhälsa, Regional utvecklingsförvaltning
Region Örebro län
Peter Björklund:
019-602 74 92, mail 

Utvecklingsledare
Område välfärd och folkhälsa, Regional utvecklingsförvaltning
Region Örebro län
Ida Broman:
019-602 63 46, mail

Utvecklingsledare
Område välfärd och folkhälsa, Regional utvecklingsförvaltning
Region Örebro län
Marie Cesares Olsson:
019-602 63 22, mail

Epidemiolog
Staben Hållbar utveckling, Regionkansliet
Region Örebro län
Margareta Lindén Boström