Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konferensen Tala om social hållbarhet och jämlik hälsa

Dokumentation

Slottet Örebro den 1 februari 2013

Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting inbjöd den 1 februari 2013 till en kraftsamling kring ett socialt hållbart och jämlikt län.

Konferensen var en avstämnings- och framtidskonferens kring samverkan utifrån länets folkhälsoplan. Konferensen hade planerats i samverkan med länets kommuner, Regionförbunder Örebro, Örebro läns idrottsförbund, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Örebro universitet och Örebro läns landsting.

Moderatorer för dagen var Johan Jonsson, Folkhälsochef Västra Götaland och Thomas Falk chef för samhällsmedicin Örebro läns landsting

Förmiddag

Landstingsrådet och ordförande i landstingstyrelsen Marie-Louise Forsberg Fransson, hälsade alla välkomna till en fullsatt konferens

Jämlikhetsperspektivet- Social hållbarhet och jämlik hälsa ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv

Linnea Hedkvist folkhälsostrateg, norra länsdelen (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora) samt Cecilia Ljung folkhälsostrateg, västra länsdelen (Degerfors och Karlskoga)

 Social hållbarhet

 Rapporten Social hållbarhet och jämlik hälsa

Jämlikhetsparadoxen – varför finns det fortfarande ojämlikhet i hälsa i Sverige?

Olle Lundberg, professor och chef för CHESS, Stockholms universitet   

  Jämlikhetsparadoxen

Social hållbarhet-en förutsättning för att klara framtida utmaningar

Hanna Arneson, med.dr. folkhälsovetenskap och strategisk planerare, Örebro  kommun

 Social hållbarhet och systemkriserna 

Reflekterande samtal

Samtalsledare Johan Jonsson och Thomas Falk
Deltagare: landshövding Rose-Marie Freban, landstingsråd Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande i regionstyrelsen Irén Lejegren, folkhälsochef Ölif Margareta Johansson och länsbildningskonsulent Jane Karlsson

 Sammanfattning från reflekterande samtal


Eftermiddag

Under eftermiddagen hölls fyra parallella workshops.

Mäta den jämlika hälsan

Hur mäter vi sociala värden när siffrorna inte räcker till?
Agneta Gustafsson, universitetslektor, Handelshögskolan Örebro
Peter Langlott universitetsadjunkt, Handelshögskolan Örebro
 Hur mäter vi sociala värden när siffrorna inte räcker till?

Erfarenheter av genderbudgeting
Elisabeth Andersson, klinikadministratör, Karlskoga lasarett
 Erfarenheter av genderbudgeting

Hälsoekonomiska beräkningar ur ett jämlikhetsperspektiv
Lars Hagberg, med.dr. i folkhälsovetenskap och hälsoekonom, Örebro läns landsting
 Hälsoekonomiska beräkningar ur ett jämlikhetsperspektiv

Jämlik hälso- och sjukvård

Exemplet Angereds sjukhus - så här arbetar vi
Marina Olsson, sjukhusdirektör, Angereds Närsjukhus
 Exemplet Angereds sjukhus-så här arbetar vi

Moskén som arena för dialog kring hälsosamma levnadsvanor
Stella Cizinsky, chef kardiologiska kliniken, USÖ
 Moskén som arena för dialog kring hälsosamma levnadsvanor

En bra start i livet

Trygga uppväxtvillkor och skillnader i hälsa
Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Örebo universitet
 Trygga uppväxtvillkor och skillnader i hälsa

Barnfattigdom nationellt och lokalt
Hanna Arneson, med.dr. folkhälsovetenskap och strategisk planerare, Örebro  kommun
 Barnfattigdom nationellt och lokalt

Äldres hälsa

Äldres hälsa
Susanne Rolfner Suvanto, fil.mag. i vårdpedagogik
  Äldres hälsa

Passion för livet
Carina Oskarsson, studiekonsulent, Vuxenskolan
 Passion för livet

Projekterfarenhet av hälsopromotion för äldre
Leif Nilsson, fil.dr. och utredare, Örebro läns landsting
 Projekterfarenhet av hälsopromotion för
äldre

Utställningar

Ett stort antal utställare hade anmält sig till dagen. Utställarna representerade regionförbundet, länsstyrelsen, universitet, studieförbund och föreningar, kommuner och landsting. Utställningarna presenterades under sju teman: mäta den jämlika hälsan, jämlik hälso- och sjukvård, jämlik hälsa bland äldre, integration och folkhälsa, trygga och goda uppväxtvillkor, goda levnadsvanor samt social hållbarhet och jämlik samhällsplanering.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 maj 2013

Innehållsansvarig: Thomas Falk

Publicerad av Lena Svärd