Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetet med folkhälsa

Folkhälsoarbetet i länet utgår från en folkhälsoplan, vilken i sin tur utgår från folkhälsans elva nationella målområden.

Länets folkhälsoplan, Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål - En god och jämlik hälsa hälsa i Örebro län 2012-2015 är utarbetad inom nämnden för folkhälsa och har beslutats av landstingsfullmäktige. Folkhälsoplanens giltighet har förlängts till och med december 2017.
Folkhälsoplanen är ett strategiskt styrdokument som ska ge struktur och långsiktighet i folkhälsoarbetet.

Samverkansavtal - Folkhälsoavtal
Utifrån folkhälsoplanen tar landstinget intiativ till och tecknar samverkansavtal med kommunerna i länet samt med Örebro läns idrottsförbund inklusive SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund. Nuvarande samverkansavtal gäller till och med april 2018.

Det lokala folkhälsoarbetet i Örebro län är indelat i fyra länsdelar:
Norra länsdelen (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg,Nora)
Södra länsdelen (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, och Lekeberg,
Västra länsdelen (Degerfors, Kalskoga)
Örebro kommun.

Staben Hållbar utveckling kartlägger, sammanställer och analyserar data om folkhälsoutvecklingen i länet och erbjuder metod- och kunskapsstöd till aktörer i folkhälsofrågor.

Fokusberedningen för folkhälsa är ett beredande organ som ska stödja och bistå regionstyrelsen, förbättra och möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra sktörer. Fokusberedningens uppdrag är också att arbeta med en kommission för jämlik hälsa i Örebro län.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 februari 2018

Innehållsansvarig: Katrin Larsson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/folkhalsa/arbetet