Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barnets rättigheter

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Barnets rättigheter finns dock redan i till exempel patientlagen och till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

Sveriges riksdag ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990. Genomförandet av barnets mänskliga rättigheter berör alla offentliga huvudmän. Konventionens skrivningar och krav är internationella och antagna av staten, men gäller i praktiken på alla nivåer i samhället för att tillgodose, säkerställa och bevaka barnets rätt till:


• Icke diskriminering
• Skydd
• Delaktighet
• Värdighet och respekt för sitt människovärde
• Samt specifika rättigheter som till exempel rätten till bästa möjliga hälsa, rätt till vård, skolgång, vila, lek och skälig levnadsstandard.

Den svenska barnrättspolitiken syftar till att ett barnrättsperspektiv ska anläggas vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn och unga direkt eller indirekt (0-18 år). Stat, kommun och landsting ansvarar gemensamt för att omsätta barnets rättigheter till konkreta avsikter.
Barnrättsfrågor kommer troligen att få starkare status i och med att FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag år 2020. Inom Region Örebro län innebär detta bland annat att utbildningsinsatser och ett utökat systematiskt arbete kommer att behövas.

Vad görs inom Region Örebro län?

Vilka nätverk finns inom Region Örebro län?


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 augusti 2018

Innehållsansvarig: Maria Norlin

Publicerad av Jim Lindström