Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jämställdhet, genusperspektiv och folkhälsa

Landstingets jämställdhetsstrategi fastställer att Örebro län skall vara ett län där alla, oavsett kön, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom hela livet.

All verksamhet inom landstinget skall präglas av ett genusperspektiv och bygga på kunskap om genus, hur genus påverkar våra liv. Detta gäller speciellt den del av verksamheten som riktas mot barn och unga. Jämställdhetsstrategin fastställer också att forskning och kunskapsutveckling skall ha ett genusperspektiv, och att detta perspektiv skall beaktas i alla beslutsunderlag.

Tydligare kunskap behövs

Folkhälsovetenskaplig forskning visar på väsentliga skillnader mellan könen inom en rad områden, både vad gäller levnadsvanor, socioekonomiska och strukturella förutsättningar. Denna kunskap kan bli ännu tydligare i såväl analys av data som i metodutveckling och övrigt kunskapsstöd.

Stöd i utvecklingsarbetet

Samhällsmedicinska enheten skall ge stöd i detta utvecklingsarbete och vara en kunskapsskälla i att arbeta med ett genusperspektiv i förebyggande och hälsofrämjande arbete inom den egna organisationen och i samverkan med övriga länet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 juli 2018

Innehållsansvarig: Anna Swift-Johannison

Publicerad av Carina Persson