Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kommission för jämlik hälsa

Slutrapport beslutad i fokusberedningen för folkhälsa


Kommissionen för jämlik hälsa har nu lämnat sin slutrapport ”För en jämlik hälsa i Örebro län- utmaningar och förslag på åtgärder”. Rapporten är en redovisning av kommissionens slutsatser och ett underlag för fortsatt arbete för att minska den oroande utvecklingen av en ökad ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Utmaningarna berör bland annat områden som ekonomisk utsatthet, arbetsmarknad och utbildning, psykisk ohälsa samt brist på delaktighet och inflytande.

 

Vad händer nu?

Slutrapporten har godkänts av fokusberedningen för folkhälsa och överlämnats till Regionstyrelsen.  Regionstyrelsen har beslutat att rapporten tillsammans med remissinstansernas synpunkter och annat underlag ska ingå i arbetet med att ta fram en ny folkhälsoplan. Åtgärder som ska genomföras inom regionen kommer att inlemmas regionens framtida verksamhetsplaner och bli synliga i ordinarie verksamhet. 

 

 

Bakgrund

Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv. Samtidigt är hälsan inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa ökar mellan vissa grupper. Detta gäller också i Örebro län. Kommissionens uppdrag har varit att identifiera utmaningar och föreslå åtgärder för att minska systematiska skillnader i hälsa i länet.
Uppdraget har beretts och processats av ledamöter från fokusberedningen för folkhälsa. Underlag från de tre arbetsgrupperna barn, vuxna och äldre har sammanställts och processats på länsdialoger och möten med avtalsparter. Förslag på utmaningar och åtgärder har, tillsammans med kommissionens underlag utgjort det remissunderlag som presenterades på ett seminarium i Örebro, där även den nationella kommissionen medverkade. Det har varit möjligt att lämna synpunkter på remissen via kommissionens hemsida.  Remissyttranden från kommuner, organisationer och myndigheter i länet har beaktats i den slutliga rapporten. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 juli 2018

Innehållsansvarig: Jim Lindström

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kommissionenjamlikhalsa