Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Våld i nära relation och kvinnofrid

Visionen för arbetet är att det i Örebro län ska råda nolltolerans mot alla former av våld.

Alla invånarna i Örebro län ska kunna leva i trygghet. De som är i behov av det ska ha tillgång till likvärdigt skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och eller könsöverskridande identitet.

I överenskommelsen om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län - mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel har länets aktörer samlats kring följande fokusområden:

 • hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • vård och skadedokumentation
 • skydd och stöd
 • rättsprocess
 • kompetens och metodutveckling
 • samverkansformer

Med överenskommelsen som utgångspunkt formulerades länets utmaningar.

För hälso- och sjukvårdens del handlar det om att öka kunskapen om våld i nära relation och kvinnofrid och erbjuda en sammanhållen vårdkedja genom att:

 • upptäckta och  identifiera våldsutsatta patienter genom att ställa rätt frågor.
 • patienten/klienten blir respektfullt och professionellt bemött.
 • skador undersöks och dokumenteras enligt riktlinjer i samverkan med rättsmedicinsk expertis.
 • patienten/klienten erbjuds adekvat vård och behandling samt vid behov sjukskrivningsintyg.
 • patienten/klienten informeras om den hjälp och stöd som finns att få samt får hjälp att ta kontakt med andra myndigheter och organisationer utifrån behov och situation.

Riktlinjerna för omhändertagande av patienter som utsatts för våld i nära relation reviderades 2013.

På länsövergripande nivå deltar Region Örebro län i Länsgruppen för kvinnofrid och finns även med i lokala samverkansgrupper runt området samt i SKL:s och Nationellt centrums nätverk.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 maj 2018

Innehållsansvarig: Anna Jakobsson

Publicerad av Therése Boman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/vinr