Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Handlingsplan för hiv/STI-prevention och sexuell hälsa i Örebro län 2012-2015

Handlingsplan för hiv/STI-prevention (STI=sexually transmitted infections) och sexuell hälsa i Örebro län har sin grund i folkhälsoplanen för länet och antogs i nämnden för folkhälsa 2012. Handlingsplanen utgår från respektive aktör/verksamhet och innehåller ett antal utmaningar för respektive aktör/verksamhet som är kopplade till länsmålen i folkhälsoplanen (mål 7 & mål 8).

STD-gruppen

Ett länsövergripande nätverk (STD-gruppen) samordnar, driver och utvecklar arbetet. Gruppen består av representanter från Mödrahälsovårdsenheten, Smittskyddsenheten, Infektionskliniken, Kvinnoklinikerna, Skolhälsovården, Staben hållbar utveckling, folkhälsopedagoger i kommunerna, ungdomsmottagningarna i länet, STD-mottagningarna samt frivilligorganisationerna RFSL, Nerikes internationella förening och Noaks ark.

HBT-program

Ett HBT-program som ska fungera som vägledning för ett HBT-vänligt landsting antogs av landstingsstyrelsen 2010. Medel avsattes för att HBT-certifiera verksamheter inom landstinget och först att certifiera sig var ungdomsmottagningarna och Ängens vårdcentral.

Projekt inom frivilligorganisationer

Varje år finns möjlighet att söka statliga medel från Folkhälsomyndigheten för projekt inom hiv/STI-prevention och sexuell hälsa. De organisationer som beviljats bidrag rapporterar och diskuterar kontinuerligt sina insatser i länets STD-grupp.

Adlon

Region Örebro län ingår som en av samverkansparterna i det regionala kunskapsnätverket Adlon som stöds av Folkhälsomyndigheten. Syftet är att nätverket ska utveckla gemensamma strategier för ökad kunskap och kompetens inom områdena hiv/STI inom Adlon som omfattar tre landsting och fem regioner. Informationsinsatser och utbildningar är en viktig del av Adlons verksamhet. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 februari 2018

Innehållsansvarig: Mia Norlin

Publicerad av Carina Persson