Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barnhälsovården


Välkommen till Barnhälsovården i Örebro län


Inom Örebro län finns ungefär 25 000 förskolebarn 0-6 år och det föds cirka 3 500 barn om året. Mer än 97 % av dessa kommer till barnhälsovården (barnavårdscentralerna).

Mål och anvisningar för barnavårdscentralerna se "bilaga 1 krav- och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län, Kravspecifikation för barnhälsovården".


Länk till Barnhälsovårdsenhetens intranät
 

Årsrapporter för barnavårdscentralerna


Barnhälsovårdsenheten

Barnhälsovårdsenheten (BHV-enheten) formulerar riktlinjer, bedriver fortbildning och handleder personal vid BVC. Vi ger service, sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det förebyggande arbetet för barn.

Personalen vid enheten utgörs av barnhälsovårdsöverläkare, samordnande sjuksköterska/vårdutvecklare, psykolog/ samordnande psykolog samt assistent.

BHV-enheten skriver egen verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Denna webbplats riktar sig främst till personal inom barnhälsovården, men även andra är naturligtvis välkomna att ta del av informationen.

Har Du synpunkter på Barnhälsovårdens verksamhet eller innehåll, kontakta oss: Barnhälsovården, Region Örebro län

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 maj 2020

Innehållsansvarig: Leif Ekholm

Publicerad av Annica Olofsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/bhv